W grudniu  rozpoczęto pracę nad symulacjami w Korytkowie i Dąbrowicy. 

W Korytkowie Dużym młodzież zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych nt. potrzeb młodzieży w zakresie aktywnego udziału w kulturze, które zakończą się w styczniu 2022 r spotkaniem podsumowującym konsultacje z udziałem przedstawicieli GOK w Biłgoraju, którym to zostaną zaprezentowane efekty przeprowadzonych konsultacji.

W Dąbrowicy symulacja rozpoczęła się od przygotowania diagnozy lokalnej dot. wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie lokalnej  kultury, historii i tradycji  która również w styczniu zakończy się podsumowaniem oraz przeprowadzeniem symulacji spotkania „sołeckiego”. Dotyczyć ona będzie omówienia potrzeb mieszkańców w tym zakresie.  

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

     

   

  

 

Translate »