Początek listopada to czas intensywnej pracy dla uczestników projektu: trwają warsztaty obywatelskie osób dorosłych z miejscowości Sól, Korytków Duży i Bidaczów Stary w powiecie biłgorajskim. Jednym z elementów warsztatów były prawa obywatelskie, budżet obywatelski, dostęp do informacji publicznej, ale także tematy niepodległościowe.

W dniach 6 i 7 listopada dwie grupy dzieci i młodzieży brały udział w kolejnych warsztatach obywatelskich w Smólsku. Tym razem oprócz zagadnień związanych z aktywnością obywatelską uczniowie opowiadali o ważnych miejscach i osobach w społeczności lokalnej, które to w istotny sposób wpłynęły na kształt małych ojczyzn.

Dnia 19 listopada dzieci i młodzież z Bidaczowa Starego podczas warsztatów obywatelskich opowiadali o wpływie lokalnych postaci historycznych na swoją wspólnotę lokalną, o Niepodległej Polsce i swoim miejscu w społeczności lokalnej. Tego samego dnia odbyły się warsztaty obywatelskie dla młodzieży w Korytkowie Dużym. Młodzież zdobywała wiedzę i praktyczne umiejętności na temat wolności, praw i obowiązków obywatela, a także zastanawiała się jakie są różnice w rozumieniu obywatelstwa kiedyś a jakie w czasach dzisiejszych. Młodzi ludzie docierali do źródeł historycznych i wyszukiwali obywateli, którzy byli i są ważni dla naszego kraju.

Dnia 21 i 22 listopada na warsztatach  młodzież z Korytkowa oraz z Soli zdobyła wiedzę na temat postawy obywatelskiej. Młodzi ludzie przygotowali pracę o znanych im postaciach, które są obywatelami godnymi naśladowania. Ponadto opowiadali o ważnych miejscach i osobach
w społeczności lokalnej, które to w istotny sposób wpłynęły na kształt małych ojczyzn.

Celem projektu „Ja – obywatel!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem
w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek
w Gminie Biłgoraj: Smólsko, Bidaczów, Korytków i Sól w okresie od 01.09.2018 r do 30.06.2019 r.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Translate »