Grupa seniorów tj. Zygmunt Terejko, Maria Buczek, Władysława Cięciara  zaplanowała inicjatywę, której celem  była edukacja z zakresu  bezpieczeństwa poruszania się po drogach seniorów z Biłgoraja.

Inicjatywa odbyła się 15 listopada br. w byłej szkole muzycznej w Biłgoraju przy ul. Kościuszki, w inicjatywie udział wzięło 32 seniorów.

Biłgorajscy policjanci z Ruchu Drogowego podczas wykładu dotyczącego bezpieczeństwa przypomnieli zasady dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poruszona została problematyka bezpieczeństwa osób starszych będących uczestnikami ruchu drogowego zarówno jako piesi, rowerzyści, czy kierowcy lub pasażerowie pojazdów. Nie zabrakło także informacji dotyczących obowiązku korzystania z elementów odblaskowych. Funkcjonariusze wyświetlili seniorom bardzo ciekawe filmy o bezpieczeństwie. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz cennymi uwagami. Na koniec policjanci rozdali seniorom elementy odblaskowe .

Po części wykładowej odbyła się część artystyczna, uświetniona przez występu chóru „Stok” z Hedwiżyna. Uczestnicy w miłej atmosferze spędzili czas oraz dowiedzieli się wielu cennych informacji, które pozwolą im na bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym, a także reagowanie w razie jakiegoś niebezpieczeństwa.

Inicjatywa była bardzo potrzebna, uczestnicy podkreślali, że dowiedzieli się wielu nowych, istotnych rzeczy, które będą wykorzystywać w praktyce. Jak powiedziała jedna uczestniczka: my zwykli mieszkańcy często nie znamy lub nie pamiętamy zasad  ruchu drogowego, co może mieć dla nas złe skutki, a wiadomo, że nieznajomość prawa szkodzi, dlatego takie spotkania edukacyjne są bardzo ważne.

Projekt „Senior ma znaczenie!” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »