Jak sprawić aby pomysły młodzieży były usłyszane, jak zrealizować swoje plany w małej miejscowości oraz jak rozmawiać z przedstawicielami władz lokalnych – na te pytania i wiele innych dostała odpowiedź młodzież ze Smólska, która w dniu 30 września br. wzięła udział w spotkaniu uczestniczącym w Zwierzyńcu.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Zwierzyńcu, a o tajnikach procesu partycypacji opowiadała Pani Sekretarz Edyta Wolanin. Na spotkaniu młodzież mogła powiedzieć o swoich potrzebach, marzeniach oraz planach.  Uczestnicy i uczestniczki mówili/ły o tym co chcieliby/łyby zrobić w swojej miejscowości. Wykorzystano do tego kolorowe listy z pomysłami jako narzędzie zgłaszania pomysłów.  Okazało się, że młodzi ludzie mają bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Najciekawsze dotyczyły utworzenia w Smólsku Dużym skate parku, parku aktywności, kina „pod chmurką”, zorganizowania koncertów muzyki rozrywkowej, warsztatów  teatralnych, muzycznych, plastycznych, przyrodniczych i tanecznych.

Pani Sekretarz uważnie słuchała jakie pomysły ma młodzież, podpowiadała w jaki sposób można je zrealizować, jakie podjąć działania i kogo poprosić do współpracy. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli/łay się w jaki sposób Urząd Miejski w Zwierzyńcu wykorzystuje narzędzia partycypacji do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ciekawym przykładem partycypacji był omówiony na spotkaniu model standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Młodzież dowiedziała się jak, krok po kroku wygląda modelowy proces takiej współpracy na przykładzie Rampy Skate Parku, Letniej Akademii Filmowej, inicjatywy „Rockowisko”, Klubu wolontariusza.

Nie bez znaczenia było to, iż efekty tej współpracy młodzież zobaczyła na własne oczy odwiedzając Rampę Skate Park w Zwierzyńcu oraz pomieszczenia w których odbywa się Letnia Akademia Filmowa.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu z dotacji programu Aktywni Obywatele – fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

 

Translate »