Niebawem w Biłgoraju powstanie Biłgorajska Rada Seniorów, która w swoich założeniach ma zapewnić jego najstarszym mieszkańcom aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej. 

 Dnia 10 stycznia odbyło się spotkanie liderów organizacji pozarządowych działających na rzecz środowisk senioralnych z przedstawicielami Miasta Biłgoraj. W pierwszej kolejności miało ono na celu dyskusję o kształcie i sposobie funkcjonowania Rady Seniorów w Biłgoraju.

Rok temu do władz Miasta wpłynął wniosek z prośbą o utworzenie w mieście Rady Seniorów. Była to inicjatywa oddolna, rozpoczęta przez samych zainteresowanych.

Obecnie seniorzy mają okazję zapoznać się ze statutem rady i porozmawiać o kwestiach dla nich ważnych.

Wśród wielu punktów, nad którymi dyskutowano na spotkaniu, były te, dotyczące zadań rady, trybu wyboru jej członków, ich kompetencji,  okresu kadencji i sposobu pracy.

Jak powiedział Zastępca Burmistrza Miasta – Jarosław Bondyra, Rada Seniorów będzie organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec władz, w szczególności w zakresie zadań wykonywanych na rzecz najstarszych mieszkańców Biłgoraja.

I jak dodała przedstawicielka Miasta Biłgoraja – Małgorzata Gromadzka – będzie ona mogła współpracować nie tylko z seniorami, ale też podejmować działania z innymi grupami społecznymi, np. inicjatywy międzypokoleniowe.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Fundacji Bliżej Pasji, która w grudniu 2021 r. zakończyła realizację projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Jego koordynatorka, Monika Dominik, uważa, że takie otwarte spotkania, na których każdy jest z szacunkiem wysłuchany i otwarcie może wyrazić swoją opinię, są niezwykle cenne i pouczające. „Jeśli proces powstania Biłgorajskiej Rady Seniorów zakończy się sukcesem, a wszystko na to wskazuje, to nasze Władze zyskają cennego sojusznika merytorycznego, który podzieli się wiedzą o potrzebach seniorów. W konsekwencji wszystkie grupy społeczne, nie tylko seniorzy, na tym zyskają”.

Proces powstania Biłgorajskiej Rady Seniorów trwa. Zachęcamy wszystkie środowiska senioralne, aby aktywnie się w niego włączyły.

     

Translate »