Grupa uczestników projektu „Ja – obywatel !” z kl. VI i VII Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym przygotowała w trakcie warsztatów pomysł na projekt obywatelski, którego celem było połączenie  kilku ważnych celów tj. propagowanie wiedzy historycznej, szczególnie związanej z historią Ziemi Biłgorajskiej, propagowanie walorów przyrodniczych oraz aktywnego spędzania czasu. Ostatecznie wybrany został pomysł na zorganizowanie rajdu młodzieżowego, który umożliwiałby osiągnięcie  opisanych powyżej celów.

Po zakończeniu warsztatów grupa inicjatywna, składająca się z 4 uczestników warsztatów z pomocą wychowawcy, nauczycieli oraz coacha rozpoczęła przygotowania projektu obywatelskiego od podziału zadań,  przygotowania szczegółowego programu działań i upowszechnienia informacji wśród społeczności szkolnej. Ważnym celem jaki sobie postawiła grupa wraz z wychowawcą było aktywne  zaangażowanie pozostałych uczniów w projekt.

2 maja  odbył się  rajd rowerowy śladami historycznymi i przyrodniczymi Ziemi Biłgorajskiej.  Pierwszym punktem było odwiedzenie obozowiska partyzanckiego oddziału Józefa Steglińskiego ps. „Cord”.

Trasa rajdu prowadziła z Korytkowa Dużego, przez Biłgoraj i Wolaniny do ukrytego w lesie miejsca gdzie w 1944 r. bazowali partyzanci AK „Corda”. Droga powrotna prowadziła przez Brodziaki, Edwardów, Biłgoraj do Korytkowa Dużego. Długość trasy to 40 km.

Celem rajdu było poznawanie walorów przyrodniczo – turystycznych  i historii Ziemi Biłgorajskiej. Ważnym elementem rajdu było również doskonalenie umiejętności bezpiecznej i zgodnej z przepisami ruchu drogowego  jazdy rowerem po drogach publicznych. W rajdzie wzięło udział 22 dzieci z klas 5 i 6 SP w Korytkowie Dużym. W trakcie rajdu  uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek, który był miłym przerywnikiem rajdu i okazją do odpoczynku i zregenerowania sił.

Motywem przewodnim rajdu była wojenna historia porucznika Steglińskiego – jednej z głównych postaci ruchu oporu Biłgorajszczyzny. Sylwetka naszego bohatera została przybliżona uczniom w czasie pobytu w upamiętnionym kapliczką i tablicą informacyjną miejscu obozu partyzanckiego. Uczniowie poznali działalność konspiracyjną „Corda”, jego walkę z okupantem niemieckim i bohaterską śmierć w czasie bitwy pod Osuchami 25. 06. 1944 r.

Uczestnicy rajdu pomimo przeszkadzającego w jeździe, silnego wiatru pokonali trasę w bardzo dobrej kondycji i humorach. Wspólna jazda grupie w czasie pierwszej wycieczki w tym roku, piękne okoliczności przyrody i smaczny posiłek w restauracji sprawiły, że dla dzieci była to udana wycieczka.

Na zakończenie projektu młodzież podkreślała jak ważne dla nich było doświadczenie z realizacji tego projektu obywatelskiego, ponieważ oprócz zakładanych celów ciekawie i pożytecznie spędzili wspólny czas, zrobili coś pożytecznego.  Jak podkreślali wychowawcy, którzy byli opiekunami podczas rajdu takie projekty łączą w sobie wiele funkcji, które trudniej osiągnąć w salach szkolnych, ponieważ  dają możliwość uczestnictwa młodzieży w „żywych lekcjach historii”, poznawania swojej małej ojczyzny, także walorów przyrodniczych i kulturowych ale też jest to forma promocji aktywności fizycznej.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

        

 

Translate »