Dnia 25 listopada na „obiedzie czwartkowym” spotkali się przedstawiciele biłgorajskich środowisk senioralnych, aby dyskutować nad wspólną reprezentacją.

Celem działań sieciujących podejmowanych w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest spotkanie, integracja i dialog pomiędzy organizacjami senioralnymi.

Spotkanie, które odbyło się w dniu 25.11 b.r. w Biłgoraju, było jednym z etapów zbudowania reprezentacji interesów seniorów, nie tylko zrzeszonych w organizacjach, ale też zwykłych mieszkańców społeczności lokalnej.

Przykładem takiej reprezentacji może być Rada Seniorów, o której utworzenie zabiegają aktywni seniorzy z Biłgoraja.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat celowości utworzenia takiej organizacji, jej roli, kompetencji, zgodnie stwierdzili, że widzą potrzebę jej powołania. Jak argumentowano, będzie ona mogła koordynować działania i inicjatywy środowisk seniorskich w Biłgoraju oraz skuteczniej reprezentować ich interesy. Ponadto będzie wspierać dialog osób starszych z lokalnymi władzami, a przede wszystkim działać na rzecz zwiększenia podmiotowości seniorów i ich poczucia wpływu na sprawy lokalne.

W spotkaniu wzięła udział Małgorzata Gromadzka przedstawicielka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, której zadaniem jest reagowanie na problemy i potrzeby osób starszych, których na Lubelszczyźnie wciąż przybywa.

„Seniorzy w naszej biłgorajskiej społeczności  nie stanowią jednolitej grupy. Inna jest sytuacja osób wciąż aktywnych zawodowo, inna osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Każda z tych grup wymaga innego podejścia. Zbudowanie formalnej reprezentacji środowiska senioralnego przyniesie realne możliwości pomocy każdej tych grup. Odpowiednio przygotowana, świadoma swoich kompetencji reprezentacja może odegrać ogromnie ważną rolę w wypracowywaniu rozwiązań przyjaznych starszym mieszkańcom – mówi Monika Dominik, koordynatorka projektu.

Co dotychczas udało się osiągnąć? Co było ważne?

„Z mojego punktu widzenia ważne jest to, że przedstawiciele organizacji senioralnych chcą się dogadać, mają do siebie szacunek i życzliwość. Chętnie dzielą się swoją dużą wiedzą i doświadczeniem. Pomimo obiektywnie trudnych czasów są aktywni na wielu płaszczyznach, nie tylko rozrywki, czy rekreacji, ale też aktywni w życiu publicznym. To jest niezwykle budujące i godne wspierania za wszelką cenę.” – kontynuuje Monika Dominik.

 Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

    

   

     

 

 

Translate »