Rozpoczynając fazę podsumowania działań seniorów – uczestników projektu „Senior ma znaczenie!” w cyklu najbliższych artykułów pragniemy przedstawić relacje z projektów obywatelskich realizowanych przez samych seniorów. Poniżej pierwsza z nich…

Projekt obywatelski: „Integracja i edukacja prawna seniorów i osób niepełnosprawnych”.

Od początku września b.r. grupa seniorów – uczestników projektu „Senior ma znaczenie” realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji przygotowywała się pod okiem coacha do realizacji projektu obywatelskiego „Integracja i edukacja prawna seniorów i osób niepełnosprawnych”.

Diagnoza problemów środowiska lokalnego pokazuje, iż jest duża potrzeba wsparcia seniorów w Biłgoraju, zwłaszcza seniorów niepełnosprawnych, ale także bezpośredniego wsparcia opiekunów społecznych i innych opiekujących się osobami starszymi. Realizatorzy projektu związanego z oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Biłgoraju postanowili zaradzić tym problemom poprzez m.in. edukację, ale też integrację środowiska senioralnego.

Dnia 20 września 2016 r. w siedzibie PCK odbyło się spotkanie z udziałem seniorów, opiekunów społecznych, lokalne władze, podmiotów opieki społecznej, organizacji pozarządowych i samych mieszkańców. W programie spotkania była m.in. edukacja nt. praw seniorów, osób niepełnosprawnych, warsztaty korzystania z piłek rehabilitacyjnych. Seniorki z Klubu Fitness przy PCK zaprezentowały swoją sprawność fizyczną. Wtorkowe spotkanie to także możliwość zapoznania seniorów i opiekunek z możliwościami pomocy, jakie oferuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Maria Różańska z PCK podkreśliła, że tego typu spotkania organizowane są, by zintegrować wszystkie środowiska działające przy PCK, co jest o tyle istotne, że seniorzy czują się na marginesie życia społecznego. – Musimy się sami organizować i pokazywać się na zewnątrz, musimy pokazywać, że mamy jeszcze wiele do zaoferowania. Realizujemy różne programy kulturalne, oświatowe i rekreacyjne.

Projekt „Senior ma znaczenie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

img_8660     img_8651  img_8647

Translate »