Propagowanie aktywności  obywatelskiej oraz pogłębianie  wiedzy historycznej i tradycji własnego regionu a także  integracja osób starszych  to cele inicjatywy, którą zrealizowała grupa seniorów  z Frampola– uczestników projektu. Przygotowania do inicjatywy grupa  seniorów rozpoczęła w okresie wakacyjnym. Na warsztatach został  opracowany pomysł na inicjatywę szczególnie ważną dla środowiska seniorów z Frampola, było nim  było zachęcenie  seniorów do aktywności, w tym aktywności obywatelskiej oraz poznanie tradycji lokalnych, w tym także w aspekcie działalności obywatelskiej i społecznikowskiej. W odpowiedzi na ten pomysł została przygotowana i zrealizowana inicjatywa „Ruch obywatelski dawniej i dziś – cudze chwalicie swego nie znacie”.

Ostatecznie 23 września 2020 r. odbyła się inicjatywa obywatelska, brało w niej udział 37  osób. Został  zorganizowany  wyjazd edukacyjny  po Roztoczu. W trakcie przejazdu połączono zdobywanie wiedzy, propagowanie patriotycznych i obywatelskich postaw. Pierwszym punktem  było złożenie wieńca i zapalenie znicza na cmentarzu z I wojny światowej koło Smorynia. Następnie w Szczebrzeszynie regionalista oprowadził  grupę po zabytkach trzech kultur: synagodze, cerkwi i kościele katolickim. Dalej  wędrówka grupy  prowadziła do pasieki edukacyjnej  Ulik w Mokrym Lipiu gdzie widzieliśmy w praktyce połączenie tradycji i nowoczesności, właściciel w pogadance przedstawił znaczenie pszczół w życiu człowieka.  W Radecznicy grupa zwiedziła zabytkowy  klasztor, gdzie brat zakonny nakreślił znaczenie sanktuarium dawniej i dziś w społeczności lokalnej. W krypcie żołnierzy wyklętych został wypalony znicz jako oddanie hołdu. Docelowym miejscem, gdzie uczestnicy spędzili najwięcej czasu, były Dzielce, gdzie obyło się spotkanie z lokalnym kołem gospodyń wiejskich, gdzie grupa dowiedziała się o tym w jaki sposób angażowana jest społeczność  lokalna we wspólne inicjatywy oraz w jaki sposób angażować społeczność, szczególnie seniorów w działania na rzecz całej społeczności. Dodatkowo odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Radecznica, który opowiedział o działalności społecznej o tym jak gmina współpracuje z sektorem społecznym.

Artykuł powstał w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »