Czy rumianek może być elementem łączącym organizacje społeczne i władze samorządowe? Owszem, zwłaszcza ten z Podedwórza – z samego centrum Krainy Rumianku. Tam właśnie wybrała się grupa inicjatywna z Biłgoraja, w ramach swojej akcji społecznej „Rumiankowe zdrowie i uroda – przykład rozwoju lokalnego seniorów”. Jednym z celów inicjatywy było podniesienie świadomości z zakresu inicjatyw społecznych i obywatelskich w regionie.

Dnia 25 lipca b.r. grupa 20 osób, w tym kilkunastu seniorów uczyła się podczas warsztatów obywatelskich o współpracy, narzędziach komunikacji z władzami lokalnymi, różnych wymiarach obywatelskości i partycypacji. Uczestnicy poznali wiele przykładów lokalnych działań inicjujących i rozwijających współpracę międzysektorową. Takim przykładem jest cykl warsztatów  dla organizacji społecznych z gminy Podedwórze, mający na celu zaangażowanie w życie lokalnej wspólnoty i stworzenie programu współpracy z JST. Jest to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.

Grupa biłgorajan poznała ponadto funkcjonowanie, specyfikę działalności Ośrodka Edukacji Regionalnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Gabriela Bilkiewicz – Prezes Stowarzyszenia, zapoznała uczestniczki projektu z historią powstania inicjatywy oddolnej „Kraina Rumianku” i aktywności seniorów, mieszkańców wsi Hołowno i okolic. Podczas wizyty uczestniczki obserwowały organizację warsztatów etnograficznych i rękodzielniczych, garncarskich, ziołolecznictwa.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

       

 

         

 

       

Translate »