Dnia 2 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Soli dowiedzieli się jak wygląda partycypacja w praktyce. Przyjechali na wizytę studyjną do Hołowna i spotkali się z prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego – Gabrielą Bilkiewicz, która w ciekawy sposób opowiadała o możliwościach działania oddolnego w społecznościach lokalnych.

Przykładem takich oddolnych działań, bez udziału sponsorów i władz lokalnych jest właśnie powstanie w 2001 r. Stowarzyszenia i Krainy Rumianku.  Początki były bardzo trudne, ale mieszkańcy mieli swoją wizję, zapał i chęci do działania. Chcieli zmian w środowisku wiejskim. Teraz, po blisko dwudziestu latach są już efekty. Kraina Rumianku jest rozpoznawalna w całym regionie i Polsce, przyjeżdżają tu zorganizowane grupy z ościennych województw. Powstała tu wioska tematyczna, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogą doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie. Mamy tu Ośrodek Edukacji Regionalnej oraz m.in.  ofertę warsztatów etnograficznych i rękodzielniczych, zielarskich, mydlarskich, a także wiejskie SPA i bazę noclegową.

Poprzez udział w wizycie uczniowie zapoznali się z historią powstania Krainy Rumianku, a to dało im praktyczne spojrzenie na proces partycypacji, czyli brania przez obywateli aktywnego udziału w procesie podejmowania i inicjowania decyzji, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnych. Uczestnicy wizyty mieli okazję zwiedzić Ośrodek Edukacji Regionalnej oraz wzięli aktywny udział w warsztatach mydlarskich.

Projekt „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

           

Translate »