Ważnym elementem partycypacji obywatelskiej jest kontakt między mieszkańcami a wybranymi przez nich władzami, na poziomie powiatu, gminy czy sołectwa. Wówczas osoby wybrane do władz mają bezpośrednie informacje od mieszkańców, nad czym należy pracować, co ulepszać, co zmienić na danym terenie.

Jeśli obywatele nie są aktywni, niechętnie biorą udział w wyborach a potem nie interesują się działaniami władz, osoby wybrane tracą rozeznanie „zza biurka”, co dla mieszkańców jest ważnym problemem do rozwiązania, na co rzeczywiście warto wydać publiczne środki będące w dyspozycji danej jednostki samorządowej. Prowadzi to do błędnych decyzji i niekoniecznie trafionego rozdysponowywania budżetu. Im społeczeństwo jest bardziej aktywne w postawach obywatelskich, tym jest bardziej bogate – to są dane z badań przeprowadzonych w krajach skandynawskich, ale również doświadczenia polskich gmin to potwierdzają. Te gminy,  w których mieszkańcy są aktywni – uczestniczą w wyborach, zebraniach, spotykają się z władzami, przekazują im postulaty, prowadzą dialog z władzą a władza z mieszkańcami – są zdecydowanie w lepszej kondycji także finansowej, niż gminy w których obywatele przyjmują postawę bierną, roszczeniową.

Przeciwieństwem takiej nieaktywnej postawy są działania seniorek z Korczowa i Okrągłego w powiecie biłgorajskim. Kolejny rok mam możliwość obserwować ich zaangażowanie w ulepszanie rzeczywistości swojej „Małej Ojczyzny”. Aktywne panie: Maria Różańska, Maria Dziura, Zofia Grabias i Leokadia Szymanik  z miejscowości Korczów i Okrągłe, zorganizowały w bieżącym roku inicjatywy obywatelskie mające na celu przekazanie przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego informacji na temat problemów oby wsi. Okazją do tego był wspólny sierpniowy wyjazd do Arboretum Bolestraszyce pod Przemyślem. Miejsce to należy do najcenniejszych zabytków przyrody i kultury Małopolski. Uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem zwiedzili urokliwy ogród botaniczny, w którym hodowane są drzewa, krzewy i krzewinki z całego świata. Seniorzy zwiedzili również historyczną część Arboretum oraz Muzeum Przyrodnicze. W wyjeździe uczestniczyli mieszkańcy oraz sołtysi z Korczowa i Okrągłego. Był czas na integrację przy kawie i rozmowę na temat problemów lokalnych obu wsi.

Drugą możliwość Uczestniczki stworzyły pod koniec sierpnia organizując spotkanie w Szkole Podstawowej w Korczowie, na które przybyli: Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński z małżonką, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultur Celina Skromak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korczowie Teresa Mazurek, radny Stanisław Kubik, sołtysi wsi z Korczowa i Okrągłego Tomasz Bury i Krystyna Różańska. Podczas spotkania Panu Wójtowi zostały przedstawione problemy seniorów obu wsi. Poruszony został między innymi problem braku sali gimnastycznej, brak lokalu na spotkania zespołu śpiewaczego, jak również aktualna sprawa związana z budową nowej drogi – kwestia zalewania i zjazdów. Pan Wójt z otwartością podszedł do zgłoszonych problemów i już na początku września zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli wykonawcy drogi z mieszkańcami Korczowa i Okrągłego.

Postawa aktywności obywatelskiej oraz z drugiej strony postawa otwartości ze strony wójta, sołtysów, radnych, powoduje, że każdy problem jest do rozwiązania. Korczów i Okrągłe jest po raz kolejny tego dowodem, iż partycypacja obywatelska przynosi korzyści dla wszystkich. Gratuluję takiego zaangażowania i wszystkich czytelników zachęcam do brania przykładu z aktywnych Seniorek, gdyż tak jak głosi tytuł projektu: ZAANGAŻOWANIE MA NAPRAWDĘ ZNACZENIE!

Inicjatywa była zrealizowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji pt. “Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025.

 

Translate »