Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Celem projektu jest zwiększenie udziału 40 osobowej grupy seniorów z Powiatu Biłgoraj w życiu społeczności lokalnej poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych.

Głównymi działaniami są:

  • Laboratorium partycypacji
  • Kampania edukacyjna nt udziału seniorów w życiu publicznym
  • Rada Seniorów
  • Projekty obywatelskie
  • Gala partycypacji podsumowująca projekt

Projekt jest współfinansowany  ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »