W czwartkowe popołudnie 9 września b.r. w budynku biłgorajskiej komendy policji odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami władz oraz policją.

Autorami i organizatorami inicjatywy byli trzej seniorzy Maria Buczek, Zygmunt Terejko i Józef Furmaga.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władzy lokalnej Miasta Biłgoraja – burmistrz Janusz Rosłan i wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, którzy opowiedzieli seniorom o działaniach na rzecz ich grupy wiekowej, o możliwościach wsparcia seniorów, odpowiedzieli na pytania dotyczące m. in. czystości w przestrzeni publicznej, wskazali miejsca, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje sugestie, potrzeby, problemy. Na spotkaniu była obecna Małgorzata Gromadzka z Urzędu Miasta Biłgoraj, która przekazała uczestnikom wiedzę na temat polityki senioralnej prowadzonej przez Miasto Biłgoraj.

– Cieszę się z tego spotkania, bo projekt ma na celu m.in. właśnie takie wydarzenia, które mają dać możliwość i okazję do wymiany poglądów i opinii. Ze strony seniorów padały pytania m.in. o możliwość pozyskania środków, ale też o drobne inwestycje służące mieszkańcom. Tak naprawdę seniorzy niezrzeszeni w różnych organizacjach nie mają okazji do spotkania się z władzami, a one przecież służą do tego, by być bliżej własnych spraw. Po takim spotkaniu z pewnością osoby starsze będą miały większą śmiałość, by wrócić się z potrzebami do ludzi, których już znają – wyjaśniała w rozmowie z portalem bilgorajska.pl Monika Dominik z Fundacji Bliżej Pasji.

Poza wizytą władz, częścią czwartkowego wydarzenia była też rozmowa z policjantami dotycząca bezpieczeństwa seniorów. A ten temat powinien być poruszany często ze względu na fakt, że mimo licznych ostrzeżeń nadal są osoby, które padają ofiarami nieuczciwych ludzi. Rozmawiano też o bezpieczeństwie na drodze.

– Seniorzy mają wiele swoich propozycji i rozwiązań dotyczących infrastruktury drogowej. Mogą np. podpowiedzieć, gdzie potrzebne są dodatkowe przejścia dla pieszych, a gdzie ścieżki rowerowe nie do końca spełniają swoją funkcję – dodaje Monika Dominik. Cały projekt obejmuje 24 wydarzenia organizowane w 4 miejscowościach: Biłgoraju, Łukowej, Frampolu i Aleksandrowie. A te wszystkie wydarzenia łączy jeden cel – seniorzy mają nauczyć się dbać o własne interesy.

Inicjatywa była zrealizowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji pt. „Zaangażowanie ma znaczenie!” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

     

 

     

Translate »