Pomysł na inicjatywę był wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorek skupionych wokół UTW w Biłgoraju – uczestniczek projektu. Grupa seniorek zastanawiała się nad tym w jaki sposób  połączyć w jednej inicjatywie zagadnienia na których najbardziej im zależało tj. edukacja w zakresie zdrowego odżywiania, kultywowanie tradycji lokalnej oraz propagowanie literatury.

Wynikiem  wspólnej pracy był pomysł, który odpowiadał na te potrzeby seniorów tj. warsztaty edukacyjno-literackie pod tytułem „Senior polski smakuje”. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną, wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny do Gospodarstwa Agroturystycznego pod Lipą w Chłopkowie. Wyjazd 17 osobowej grupy seniorów  nastąpił 20 sierpnia.  Odbyła się część warsztatowo -edukacyjna na której poruszane były zagadnienia lokalnej tradycji, aktywności lokalnej ale także zdrowego żywienia. Wszystko to odbyło się w pięknych okolicznościach przyrody, klimat sielskości udzielił się wszystkim. Część literacka została rozpoczęła przeczytaniem księgi I „Gospodarstwo” Inwokacji z  „Pana Tadeusza”, czytane były także cytaty z Pieśni J.K. „wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła”.

Odbył się także spacer po gospodarstwie, gdzie grupa podziwiała piękny ogród owocowo-warzywny. Jak podkreśliła liderka grupy:

Była wspaniała atmosfera, jest taki powiedzenie „jaki gospodarz, takie gospodarstwo”, a nasza grupa to ludzie aktywni, pozytywnie zakręceni. Rozumiemy się bez słów, wystarczy dać nam wędkę, a rybę złowi każdy sam.

Wszyscy byli zadowoleni,  bo nie tylko ciekawie spędzili czas ale przede wszystkim zdobyli wiedzę oraz zainspirowali się do działania.

Artykuł powstał w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

         

Translate »