Celem projektu „Senior ważny codziennie!” jest zwiększenie czynnego udziału 60 osobowej grupy seniorów po 60 r.ż z Powiatu Biłgoraj w życiu lokalnym poprzez zaangażowanie jej w procesy decyzyjne i kształtowanie polityk publicznych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

– Warsztaty partycypacji;

– Wizyty studyjne szlakiem aktywnych środowisk senioralnych;

– Senioralna kampania edukacyjna;

– Inicjatywy obywatelskie;

– Utworzenie obywatelskiego „Seniorklubu”;

– Gala partycypacji podsumowująca projekt;

Projekt realizowany jest przez Fundację Bliżej Pasji – Lidera oraz Partnera Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

Projekt „Senior ważny codziennie!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »