To inicjatywa seniorów skupionych wokół Koła Polskiego Związku Niewidomych w Biłgoraju, w której seniorzy połączyli zdobywanie wiedzy z praktycznymi ćwiczeniami nt. bezpieczeństwa  seniorów, w szczególności z niepełnosprawnościami, w domu i w ruchu drogowym.

W dniu 5 września 2022 r w  przy współpracy z Kołem  Polskiego Związku Niewidomych w Biłgoraju odbyło się spotkanie warsztatowe uczestników międzypokoleniowej inicjatywy obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyło 15 słabowidzących seniorów koła PZN w Biłgoraju oraz 5 osób młodzieży wspierających grupę seniorów. Warsztat edukacyjny przeprowadziła przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

W pierwszej części odbył się praktyczny instruktaż na ulicy na temat poruszania się  bezpiecznego na ulicy. Uczestnicząca młodzież była uwrażliwiona na potrzeby osób starszych szczególnie mających problemy ze wzrokiem, jak pomóc na ulicy takiej osobie np. w bezpiecznym przejściu na pasach itp.  Następnie uczestnicy przenieśli się do sali gdzie odbyła się część teoretyczna.

Poruszane tematy to  m.in.: zagrożenia na drodze, istotne przepisy ruchu drogowego w szczególności  podstawowe obowiązki pieszych i rowerzystów, podstawowe zagadnienia dot. bezpieczeństwa w domu.  Wizyta policji była też okazją do omówienia nurtujących mieszkańców gminy problemów związanych z bezpieczeństwem osób starszych w ich okolicy, miejscu zamieszkania. Obecność na warsztacie edukacyjnym  przedstawicieli policji to także doskonała okazja do  bezpośredniego kontaktu ze stróżami prawa oraz umożliwienie wspólnego  omówienie problemów dotyczących bezpieczeństwa w gminie/mieście.

Podsumowaniem całego warsztatu było ważna refleksja iż,  każdy uczestnik ruchu  drogowego ma obowiązek dbać zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i pozostałych użytkowników dróg. A w aspekcie bezpieczeństwa w domu wciąż warto przypominać hasło „przezorny zawsze ubezpieczony”

Na zakończenie inicjatywy liderka grupy Pani Danuta Borek podkreśliła, iż takie spotkania są bardzo ważne, ponieważ przyczyniają się do zwiększenia świadomości  w zakresie bezpiecznego poruszania się po ulicy na przejściach oraz w domu.  Dodatkowo udział seniorów i młodych ludzi  jest doskonałą okazją do  integracji międzypokoleniowej oraz pomocy sąsiedzkiej.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo – mój wybór!” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

      

Translate »