Dnia 22 lipca b.r. odbyła się wizyta studyjna seniorek i seniorów do Kozak w Gminie Łukowa – do przedsiębiorstwa rodzinnego Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak.

Pszczelarz Kozacki to rodzinna firma funkcjonująca od ponad 20 lat z międzypokoleniową tradycją pszczelarską sięgającą 120 lat. Siedziba firmy Pszczelarz Kozacki zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, w ekologicznym regionie Centralnego Roztocza. Pasieki firmy to ponad 1000 pni usytuowanych są wśród lasów, łąk i pól obfitujących w różnego rodzaju odmiany nektaru.

Uczestnicy i uczestniczki projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”, czyli 15-osobowa grupa seniorów i seniorek poznała funkcjonowanie, specyfikę działalności lokalnego przedsiębiorstwa, dowiedziała się o genezie firmy, o jej znaczeniu dla lokalnej społeczności, o tym jak firma współpracuje z mieszkańcami oraz jak wspiera aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Podczas spotkania uczestnicy/czki mieli okazję zapoznać się z inicjatywą Api-terapii.

Polega ona na wdychaniu powietrza z uli pszczelich, które wydostaje się z nich do wnętrza pomieszczenia, w którym przebywa człowiek. Powietrze pochodzące z ula pozbawione jest bakterii, wirusów i chorobotwórczych grzybów. Dodatkowym atutem jest możliwość przebywania w otoczeniu tak dużej ilości pszczół, gdzie wyzwala się korzystna dla człowieka energia, a powietrze jest zjonizowane.

Sednem inicjatywy było przekazanie seniorom/rkom wiedzy na temat tego, jak można wykorzystać lokalne zasoby do poprawy zdrowia i dobrobytu mieszkańców. Wartością dodaną i niecodzienną atrakcją było skorzystanie z inhalacji w Api-domkach. Nieodczuwalne dla kuracjusza wibracje, które powstają w ulu korzystnie oddziałują nie tylko na ogólny stan organizmu, ale również na tempo przemian materii. Z kolei woń naturalnego miodu, propolisu, wosku, pyłku pszczelego ma dobroczynny wpływ na praktycznie wszystkie układy narządowe człowieka: centralny układ nerwowy, oddechowy, sercowo-naczyniowy. Szybko zauważalnym efektem jest zdecydowana poprawa jakości snu.

Seniorzy/rki odbyli również spotkanie z przedstawicielem mediów regionalnych –Telewizji Lublin. Poznali, podczas którego poznali zasady współpracy społeczności z mediami i wartości tej współpracy dla promocji lokalnej aktywności.

Wszystkie spotkania w ramach wizyty studyjnej były ciekawe, pouczające i niezwykle inspiracje do działania dla uczestników/czek projektu – umożliwiły kontakty, wymianę doświadczeń oraz wyzwoliły pomysły na działania.

Wizyta studyjna zrealizowana została w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”, który  jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

    

  

   

     

 

Translate »