Aleksandrów to trzecia miejscowość pod względem liczby mieszkańców w powiecie biłgorajskim. W Aleksandrowie, który składa się z czterech sołectw bardzo prężnie od wielu, wielu lat działają Koła Gospodyń Wiejskich. Aktywne kobiety skupione w KGW, które ukończyły 60 rok życia były uczestniczkami projektu „No i cóż, że wiek” realizowanego w 2020 roku przez Fundację Bliżej Pasji z Biłgoraja. Panie brały udział w szkoleniach, wizycie studyjnej do Boniewa, a także w spotkaniach coachingowych, i w trakcie tych działań, w ramach swoich małych grup (średnio pięcioosobowych) przygotowywały koncepcję inicjatyw obywatelskich realizowanych na rzecz mieszkańców swojej społeczności lokalnej i następnie realizowały zaplanowane działania.

Jedną z takich grup stworzyły panie Janina Bielak, Terasa Późniak, Maria Pawłowska, Krystyna Komada i Stanisława Bzdziuch. Panie jako cel swoich działań określiły podniesienie wśród mieszkańców Aleksandrowa aktywności obywatelskiej i patriotycznej.

W ramach obranego celu we wrześniu aktywne kobiety zorganizowały na polanie w lesie spotkanie obywatelskie, w którym brało udział aż 32 mieszkańców wsi. W trakcie spotkania odbyła się prelekcja prezes Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Aleksandrowa – pana Edwarda Nowaka, który w bardzo interesującej i przystępnej formie zaprezentował swoje doświadczenia z okresu II Wojny Światowej. Inicjatywa objęła również tradycyjne pieczenie ziemniaka i pogadanki dotyczące konieczności podejmowania działań obywatelskich na rzecz pielęgnowania postawy patriotycznej wśród mieszkańców Aleksandrowa.

Seniorki planują kolejne działania wzmacniające wśród mieszkańców postawę patriotyczną objawiającą się szacunkiem dla historii, ale zarazem zaangażowaniem w aktualne działania obywatelskie.

 Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

           

 

      

Translate »