Wrzesień tego roku obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla seniorów – uczestników projektu ‘Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Inicjatywa „Seniorze weź plecak i zwiedzaj kraj – obywatelsko i ekologicznie” odpowiedziała na problem niskiej aktywności fizycznej seniorów oraz niewystarczającej wiedzy obywatelskiej i ekologicznej.

To, że trzeba dbać o środowisko naturalne wiedzą wszyscy od najmłodszych lat. Niestety nie wszyscy wykazują się dobrymi nawykami w tym zakresie, nie wszyscy też posiadają solidną wiedzę na temat dbania o środowisko.
Seniorzy z Biłgoraja dostrzegają, że aktualnie ochrona przyrody w Polsce jest w kiepskim stanie i bardzo przydałoby się objęcie jej prawdziwą dobrą zmianą. Taką też zmianę starali się wprowadzić w swoim środowisku w trakcie realizacji inicjatywy.

Podczas wyjazdu do Przeworska i Dynowa uczestnicy na nowo przypomnieli sobie proste, a jednocześnie cenne wskazówki pomocne w trosce o otaczające nas środowisko naturalne:
– zrezygnowanie z używania aerozoli zawierających freony,
– ograniczenie opakowań, pojemników wytworzonych z plastiku (różnego typu tacek na jedzenie),
– ograniczenie torebek foliowych,
– oszczędzanie energii,
– zmniejszenie ilości i segregacja odpadów,
– oszczędzanie papieru, zbieranie makulatury do specjalnie wyznaczonych pojemników,
– używanie butelek zwrotnych,
– unikanie kupowania rzeczy z plastiku,
– oszczędzanie wody i zmniejszanie jej zanieczyszczenia,

To tylko niektóre z możliwych sposobów ochrony środowiska, w którym żyją ludzie. Stan otoczenia nie zależy tylko od wielkich zakładów przemysłowych, ale także (a może głównie) od postawy samych mieszkańców społeczności lokalnych.

Seniorzy wiedzą, że jeśli każdy zdobędzie się na dobrą wolę i konsekwencję w dbaniu o środowisko, wówczas każdy wyjazd na łono przyrody, będzie przyjemnym i zdrowym spędzeniem czasu.

Wrześniowa inicjatywa połączyła ze sobą wartości ponadczasowe, takie jak dbanie o środowisko wokół siebie i integrację międzypokoleniową, czym zachęciła do kształtowania postaw proekologicznych i obywatelskich.

           
Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „ Wiek nie odbiera odpowiedzialności” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

Translate »