Dnia 24 czerwca b.r. odbyła się wizyta studyjna do „KRAINY RUMIANKU” w Hołownie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego. W tym dniu 11-osobowa grupa seniorów poznała funkcjonowanie, specyfikę działalności Ośrodka Edukacji Regionalnej prowadzonego przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Gabriela Bilkiewicz – Prezes Stowarzyszenia, zapoznała uczestniczki projektu z historią powstania inicjatywy oddolnej „Kraina Rumianku” i aktywności seniorów, mieszkańców wsi Hołowno i okolic. Podczas wizyty uczestniczki obserwowały organizację warsztatów etnograficznych i rękodzielniczych, garncarskich, ziołolecznictwa.

Podczas wizyty studyjnej niezwykle ważne było przekazanie doświadczenia najstarszych, aktywnych mieszkańców Hołowna na temat ich aktywności w społeczności lokalnej. Świadectwa tych ludzi pobudziły wyobraźnię i zainspirowały do aktywności nie tylko indywidualnej, ale przede wszystkim do wspólnego działania i realizacji swoich pasji w wieku senioralnym.

 

 

 

Translate »