W czerwcu b.r. w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” rozpoczęły się warsztaty partycypacji, czyli kilkumodułowe edukacyjne spotkania seniorów. Partnerstwo lokalne, aktywizacja społeczności, włączanie seniorów w życie publiczne to tylko niektóre tematy poruszane podczas warsztatów.

W Aleksandrowie oraz Biłgoraju ponad 80 osób rozpoczęło udział w projekcie. Zajęcia odbywały się w małych grupach z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.

W tym miesiącu warsztaty partycypacji odbędą się również we Frampolu w Gminie Biłgoraj.

Projekt „No i cóż, że wiek!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »