Wymiana doświadczeń, wzrost wiedzy na temat dobrych praktyk senioralnych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie motywacji seniorów do podejmowania aktywności – to tylko niektóre efekty wizyty 16 seniorów z Biłgoraja w siedzibie Spółdzielni Socjalnej w Długim Kącie Osadzie.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. odbyła się jednodniowa wizyta studyjna, w której wzięło udział 16 seniorów z Biłgoraja i okolic. W ramach wizyty została zaprezentowana działalność 4 podmiotów/inicjatyw: OWES „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”, Dzienny Dom Seniora „Klub Senior+” w Długim Kącie – Osadzie, Spółdzielnia Socjalna „Roztoczanka” oraz Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury w Józefowie.

O powstaniu Ośrodka i jego działalności opowiadała animatorka OWES – Eliza Potocka. Seniorzy zainteresowani byli wparciem jakie oferuje OWES dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze założenia spółdzielni socjalnej. Nastepnie seniorzy poznali historie powstania instytucji mieszczących się w Długim Kącie Osadzie. Dzienny Dom Seniora „Klub Senior+” powstał w 2018 r. opowiadała o nim pani Halina Zaśko, przedstawicielka. Klub powstał w budynku, w którym mieści się świetlica środowiskowa i ośrodek zdrowia. Seniorzy dowiedzieli się , że osoby starsze mają zapewnioną bezpłatna opiekę i animację kulturalną – rekreacyjną oraz możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Pani Halina podkreślała, że i tak najważniejsza jest możliwość spotykania się we własnym gronie i wyjście z domu. Seniorzy mieli wiele pytań o rodzaje prowadzonych zajęć, o sposoby pracy z seniorami i organizację czasu wolnego. O działalności kolejnego podmiotu Spółdzielni Socjalnej Roztoczanka opowiadał prezes – pan Jan Kusiak.  Spółdzielnia powstała w 2018 r. Jej celem jest prowadzenie Dziennego Domu Seniora „Klub Senior+” oraz Baru Roztoczanka. Prezes opowiadał m.in. o planach inwestycyjnych terenu dookoła budynku spółdzielni. Miejsce to przeznaczone jest na organizację koncertów i wystaw. I choć pandemia opóźniła te plany, to nie traci nadziei, że w najbliższym czasie seniorzy z Biłgoraja przyjadą na pierwszy organizowany tu koncert i potańcówkę. Ostatnim podmiotem, który się zaprezentował był Klub Seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury w Józefowie. Z uwagi na remont Domu Kultury przewodnicząca klubu  – Pani Maria Trześniowska przyjechała do Długiego Kąta – Osady i tam opowiedziała o historii powstania i działalności klubu.  Klub Seniora w Józefowie ma długa historię, a seniorzy aktywnie udzielają się w zyciu kulturalnym m.in. biorąc udział  w konkursach poezji i piosenki.

Wizyta w Długim Kącie Osadzie to ciekawe doświadczenie dla uczestników projektu. Wszystkie spotkania w ramach wizyty studyjnej były pouczające i niezwykle inspirujące do działania dla uczestników – umożliwiły kontakty, wymianę doświadczeń oraz wyzwoliły pomysły na wspólne działania. Uczestnicy umówili się już na wspólne śpiewanie i tańce.

Artykuł powstał w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »