Warsztaty trwają. Seniorzy, jak zawsze, uczestniczą w nich aktywnie i z zaangażowaniem. Praca warsztatowa odbywa się w pięciu grupach utworzonych w Biłgoraju, Aleksandrowie oraz we Frampolu i potrwa do października 2020 r.

Podczas pierwszego spotkania seniorzy zapoznali się ze sobą, uczyli się jak włączyć się w działalność społeczności lokalnych, nabyli umiejętności kulturalnego dyskutowania, poznali sposoby zaangażowania się w życie publiczne.

Obecnie trwają prace nad inicjatywami. Każdą należy starannie zaplanować pod względem organizacyjnym i finansowym. Przede wszystkim trzeba ustalić, jakie są potrzeby lokalnej społeczności, na które inicjatywa powinna odpowiedzieć. Seniorzy uczą się przeprowadzać diagnozę potrzeb lokalnej społeczności i szukania rozwiązań istniejących problemów. Uczą się również promować swoje inicjatywy, finansować je oraz organizować je od strony logistycznej. Inicjatywy będą realizowane przez czteroosobowe grupy inicjatywne, z których każda będzie miała swojego lidera, osobę najbardziej doświadczoną i rzutką. w ramach projektu zaplanowano 25 inicjatyw.

W ramach bieżących zajęć nie sposób pominąć wpływu pandemii COVID-19 na działania senioralne. Poprzednie projekty pokazały, że inwencja seniorów jest niewyczerpana, a projekt pozwala realizować wypracowane pomysły bez ograniczeń. Czekamy na ciekawe wydarzenia, licząc, że koronawirus nie powstrzyma aktywności senioralnej.

Projekt „No i cóż, że wiek!” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Translate »