Co oznacza bezpieczeństwo zdrowotne seniora? Dlaczego jest tak ważne? Na tak postawione pytania odpowiedzi szukali uczestnicy inicjatywy, zorganizowanej przez grupę seniorów z Frampola, która odbyła się 12 października w Centrum Integracji Społecznej we Frampolu.

A więc najogólniej rzecz ujmując bezpieczeństwo zdrowotne oznacza poczucie dobrostanu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego oraz pełnię zdolności do utrzymania prawidłowych relacji z innymi ludźmi w środowisku rodzinnym, społecznym itp. Utrzymanie równowagi pomiędzy tymi aspektami życia jest bardzo ważne. Jednocześnie wciąż osoby starsze nie mają świadomości jakie mechanizmy mają wpływ na nasze bezpieczeństwo zdrowotne i jaką rolę sami seniorzy pełnią w tym procesie.

Podczas prelekcji poruszone zostały zagadnienia bezpieczeństw zdrowotnego, w tym związanego z wiedzą na temat przyjmowanych leków, suplementów. Bardzo złudne może być przekonanie, że im więcej bierzemy leków tym lepiej. Szczególnie, samowolne, przyjmowanie leków bez konsultacji z lekarzem może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia seniorów. Wiele  takich cennych informacji otrzymali seniorzy w aspekcie bezpiecznego przyjmowania leków, łączenia ich ze sobą ale także generalnie dot. zdrowego stylu życia. Wśród ważnych tematów dot. bezpieczeństwa zdrowotnego nie zabrakło aktualnych tematów związanych np. z zasadami i bezpieczeństwem przyjmowania jodku potasu w sytuacji zagrożenia radiacyjnego.

Po części wykładowej, odbyła się integracja międzypokoleniowa, zaproszone dzieci i młodzież wspólnie z seniorami wymieniali się doświadczeniami z ich dzieciństwa: zabawami, grami, sposobem spędzania czasu itp. były również pokazy tych zabaw, seniorzy mogli odświeżyć sobie swoje dzieciństwo 😊 Dzieci i młodzież wykonały prac plastyczne dla seniorów dot. tego w jaki sposób dzieci i młodzież oraz seniorzy mogą sobie pomagać i integrować się. Atmosfera podczas inicjatywy była bardzo pozytywna – uczestnicy nie tylko się uczyli ale także dobrze  bawili.

Jak podkreślił liderka grupy Pani Emilia Karczmarzyk: Nie spodziewałam się, iż inicjatywa będzie cieszyć się takim zainteresowaniem i że zarówno seniorzy jak młodzi będą razem się integrować w tak miłej atmosferze.

Projekt „Bezpieczeństwo – mój wybór!” jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

   

 

 

Translate »