Grupa niepełnosprawnych seniorów z Koła Polskiego Związku Niewidomych w Biłgoraju przygotowała i zrealizowała inicjatywę „Ślepy los na wesoło”, której celem była aktywizacja społeczna i obywatelska  oraz integracja niepełnosprawnych osób starszych w społeczności lokalnej. Pomysłodawcom akcji tj. grupie inicjatywnej przyświecało przekonanie, że stan zdrowia oraz niepełnosprawność nie musi oznaczać zepchnięcia na margines, wręcz przeciwnie dla takich osób, szczególnie starszych bardzo ważnym jest kontakt z innymi, wyjście do społeczności. Temu celowi przyświecał pomysł na inicjatywę „Ślepy los na wesoło”, aby z dawką humoru mówić o problematyce osób niepełnosprawnych tak aby przełamywać trudne tematy.

Inicjatywa odbyła się w dniu 26.08.2020, w spotkaniu udział wzięły osoby starsze, niepełnosprawne jak również przedstawiciele lokalnych władz na czele z burmistrzem Panem Jarosławem Bondyra.

Pierwsza część spotkania poświęcona była świętu osób niewidomych :” Dniu Białej Laski”, na której zostały omówione problemy osób niewidomych oraz ich potrzeby, zostały   także wręczone odznaczenia dla zasłużonych działaczy na rzecz środowiska. Druga część spotkania to inicjatywa „Ślepy los na wesoło” . Były wspólne tańce, śpiewy, humory i dowcipy. Wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale. Zniknęły dzielące bariery i przeszkody. Uczestnicy zapomnieli o swojej niepełnosprawności.

– Poprzez to święto chcemy przedstawić opinii publicznej i władzom lokalnym problemy osób niewidomych i niedowidzących. Dla nas to możliwość przypomnienia zdrowej części społeczeństwa, że jesteśmy, że chcemy żyć jak inni – pełnosprawni obywatele, żyć bez ograniczeń podkreśliła reprezentująca Związek pani Danuta Borek.

Grupa inicjatywna była  usatysfakcjonowana ponieważ poprzez realizację takich inicjatyw  można pokazywać  zdrowym mieszkańcom Biłgoraja, że zaawansowany wiek ani niepełnosprawność nie tylko nie są przeszkodą, ale wręcz inspirują  do działania.

Artykuł powstał w ramach projektu „No i cóż, że wiek!”. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »