Projekt jest realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. jego przedmiotem jest uwrażliwienie społeczności Biłgoraja na problem nieczystości zostawianych przez psy na ulicach, skwerach, chodnikach. Dzięki realizacji projektu, przestrzeń publiczna miasta będzie czystsza, przyjemniejsza, sprzyjająca aktywności sportowej i rekreacyjnej.

W ramach projektu są realizowane:

– akcja „Każdy może wdepnąć”. W ramach akcji będą zamontowane w Biłgoraju 4 kosze na psie odchody, w miejscach, które wskażą sami mieszkańcy w głosowaniu internetowym i bezpośrednim;

– rozdawanie właścicielom psów zestawów do sprzątania odchodów;

– warsztaty edukacyjne dla właścicieli czworonogów i innych osób zainteresowanych czworonogami;

– konkurs „Sprzątaj po swoim psie”.

 

Projekt „Śliski temat” dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gminy Biłgoraj oraz Miasta Gminy Biłgoraj realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Translate »