Projekt obywatelski: „Biłgorajska Szkoła 5 na widelcu”

Grupa seniorek: Maria Kita, Helena Rój, Marianna Gorzelna, Barbara Maleczko, Maria Mirek, Celina Kufel była pomysłodawcą inicjatywy, która miała na celu promowanie zdrowego żywienia szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie starszych do przekazywania zdrowych tradycji kulinarnych z Biłgoraja.
Pierwszym etapem inicjatywy było przygotowanie warsztatów. „Piątka na widelcu ” – tak brzmiało hasło warsztatów kulinarnych, które odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 5 w Biłgoraju 20 października 2016 r. Celem warsztatów było kształtowanie wśród dzieci, prozdrowotnej postawy, świadomych i zdrowych nawyków żywieniowych oraz przekazywanie umiejętności kulinarnych, a także rozwijanie pasji.
Dzieci pod okiem seniorek samodzielnie przygotowywały podczas zajęć ciekawe potrawy oraz zdobyły wiedzę o zdrowym żywieniu, przyprawach, kulinarnych zwyczajach, smakach i zapachach czy zasadach savoir vivre. W ten sposób łącząc naukę z zabawą odkrywały w sobie pasję kulinarną. Zajęcia zakończyły się degustacją. Dla utrwalenia efektów dzieci dostały przepisy, żeby poznane umiejętności mogły zastosować wspólnie z rodziną i przygotować podobne potrawy w domu.
Drugim etapem inicjatywy był udział w akcji „Dzień Jesiennego Liścia” , który odbył się 5 listopada także w Szkole Podstawowej nr.5., w który zaangażowała się cała szkolna społeczność oraz rodzice i zaproszeni goście Akcja zintegrowała całą społeczność lokalną, w tym roku było 27 stoisk z domową kuchnią (w tym stoisko seniorek) oraz występy artystyczne uczniów „Piątki”.

Projekt „Senior ma znaczenie!” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Translate »