Grupa aktywnych uczetsników projektu “Ja obywatel !” opracowała pomysł na przygotowanie warsztatów kulinarnych w Bidaczowie. Był to  efekt  pracy  warsztatowej aktywnych uczestniczek ze społeczności lokalnej w Bidaczowie. Pomysł na przygotowanie warsztatów kulinarnych, których celem  z jednej strony jest integracja społeczności lokalnej, z drugiej zaś pokazanie i zachowanie lokalnej tradycji i dziedzictwa lokalnego w zakresie kulinariów.

W lokalnej tradycji zachowało się i wciąż jest pielęgnowanych wiele przepisów, receptur przedwojennych i powojennych, które stanowią rodzaj “pocztówki” z tamtych  lat, kiedy to gospodynie z małej ilości produktów przygotowywały zdrowe i pomysłowe potrawy. Utrwalenie i przypomnienie, szczególnie ludziom młodym,  smaków dzieciństwa było ważnym celem  projektu obywatelskiego pt. Smaki wczoraj I dziś

Ponadto zostały określone  następujące szczegółowe cele projeku:

  • zachowanie starych przepisów i tradycji kulinarnych
  • kultywowanie wspólnego przygotowania posiłków
  • promocja zdrowego żywienia

– integracja międzypokoleniowa.

Realizację warsztatów poprzedziły działania przygotowawcze, grupa inicjatorek przygotowała szczegółowy plan działania, dokonała potrzebnych zakupów oraz pozyskała partnerów, bez których projekt nie mógłby się odbyć tj. Szkołę Podstawową w Bidaczowie oraz lokalny zespół śpiewaczy, działania wsparła także Rada Rodziców.

Finał odbył się w dniu 8 maja w Szkole Podstawowej w Bidaczowie. Warsztaty prowadziły panie z lokalnego zespołu spiewaczego,  wspólnie z dziećmi wykonały tradycyjne  potrawy. Podczas warsztatów dzieci, rodzice oraz panie z lokalnego zespołu śpiewaczego wspólnie wykonały potrawy. Panie z zespołu przypomniały smaki naszych babć i dziadków, szczególnie znane i lubiane wśród starszego pokolenia: kulasze i pamułe.  Poza tym zostały wykonane  dania przez wszystkich lubiane tj. Pierogi, które starsi lepili  wspólnie z dziećmi. Nie zabrakło też dań współczesnych typu szaszłyki i nugetssy.

Dzieci podczas warsztatów nie tylko zdobyły wiedzę nt.  tradycyjnych potraw, zdrowego żywienia oraz przyrządzania posiłków z naturalnych składników, wspólna praca, degustacja, rozmowy to integracja pokoleń. Na ustach starszych i młodszych były uśmiech, wszyscy byli zadowoleni. Starsi cieszyli się, że mogą przekazać lokalne tradycje kulinarne.

Cieszymy się, że możemy młodszym przekazywać wiedzę nt. naszych tradycji kulinarnych, takie warsztaty pozwalają  połączyć  przekaz tradycji  z integracją międzypokoleniową, a warsztaty idealnie  pozwalają te dwa cele osiągnąć – opowiada jedna z pomysłodawczyń projektu obywatelskiego

Warsztaty upłynęły w miłej atmosferze, w trakcie wspólnej degustacji podczas  której starsi dzieli się swoimi wspomnieniami związanymi z tradycjami kulinarnymi, nie brakowało też wspomnień i rozmów o przeszłości i historii lokalnej.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

                           

Translate »