Dnia 5 listopada b.r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieciowania organizacji działających na rzecz seniorów z powiatu i miasta Biłgoraj. To kolejny krok jaki zrobiliśmy w kierunku integracji i nawiązania współpracy w środowisku biłgorajskich organizacji, które swoje działania i ofertę kierują do osób starszych. 

Spotkanie rozpoczęło się od refleksji jak ważne jest podjęcie takiej współpracy, która może przynieść wiele korzyści organizacjom: od możliwości wymiany informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk po możliwość wypracowania jednolitego stanowiska organizacji, które może być jednym – silnym głosem w ważnych sprawach lokalnych dotyczących  lokalnej polityki senioralnej.

-Z jednej strony to aktywizacje seniorów z Biłgoraja i okolic, z drugiej okazja do wypracowania konkretnych rozwiązań, podzielenia się pomysłami, zwrócenia uwagi na pewne obszary, które dla seniorów są ważne, a są w nich braki. Chcemy być aktywni, chcemy działać, chcemy znaczyć coś dla społeczeństwa i dawać coś z siebie. Stąd więc nasza obecność. Uważamy, że tego typu inicjatywy są bardzo ważne, otwierają i angażują seniorów oraz stwarzają przestrzeń do samorealizacji – mówi Izydor Waga, reprezentujący Biłgorajski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się z tym, iż działając w rozproszeniu są nie tylko mniej widoczni ale także mniej skuteczni. To  spostrzeżenie  było ważne ponieważ  mobilizuje wszystkich uczestników do pracy i współpracy ponieważ sieciowanie organizacji to nie jest jednorazowe wydarzenie ale cały proces, który wymaga zaangażowanie wszystkich jego uczestników. Na spotkaniu udało się wypracować wstępną wersję zasad tej współpracy, która będzie zawarta w Porozumieniu organizacji działających w obszarze senioralnym. Porozumienie to jest ważnym elementem wspomnianego procesu ponieważ uściśla wspólne cele, założenia oraz planowane działania, które są i będą dalej wypracowywane w konsensusie.

Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianego sieciowania, czyli wspólnego działania, „porozumienia” organizacji, które działają na rzecz osób starszych w Biłgoraju i powiecie biłgorajskim. –Zdecydowaliśmy się na nieco inną formułę i zaproponowaliśmy wspólne śniadanie, przy herbacie, kawie i poczęstunku, by porozmawiać o ważnych dla seniorów problemach. Nie chcieliśmy by było to bardzo formalne ale by atmosfera sprzyjała wymianie poglądów, otwarciu na argumenty i pomysły innych. Przy śniadaniu jest większy komfort wypowiedzenia się i integracji. To tworzy trochę taką atmosferę rodzinną – zaznacza Agata Czwórnóg, prezes Fundacji Bliżej Pasji.

Spotkanie odbyło się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

   

  

Translate »