Kawa, smaczne croissanty i koleżeńska atmosfera to klimat pierwszych w powiecie biłgorajskim śniadań organizacji senioralnych, które odbyło się dnia 25 października b.r. w Biłgoraju.

Spotkanie miało na celu zbudowanie relacji, wymianę doświadczeń, dyskusję, dzielenie się doświadczeniami, a w przyszłości, być może wspólne inicjatywy przedstawicieli organizacji senioralnych, zarówno tych formalnych, jak i nieformalnych.

Każda organizacja senioralna, z racji samej swojej struktury, już działa w sieci społecznych powiązań. Żadna z nich nie jest w stanie rozwijać się w oderwaniu od reszty społeczności.

– Zależy nam na tym, żeby zainicjować kulturę współpracy między organizacjami senioralnymi, doprowadzić do dialogu, który pozwoli na przekazywanie przekonań, wartości i norm, a co za tym idzie – poznanie kultur organizacyjnych i praktyk różnych osób oraz podmiotów. Być może spotkania takie jak dzisiaj zaowocują utworzeniem porozumienia organizacji senioralnych o współpracy na rzecz zaspokajania potrzeb osób starszych. Jest to tzw. sieciowanie organizacji, odpowiadające angielskiemu pojęciu „networking” Monika Dominik, koordynatorka projektu.

Sieciowanie, czyli networking to nic innego jak nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi z tej samej lub pokrewnej branży w celu wymiany informacji zawodowych, wspierania się i pomagania sobie nawzajem. Ważne, że przystąpienie do sieci nie może naruszać samodzielności i suwerenności żadnej organizacji.

Sieć współpracy umożliwia wykorzystanie silnych stron jednej organizacji, w celu uzupełnienia słabszych stron organizacji partnerskiej by wspólnie realizować działania, które nie są wykonalne przez każdą z organizacji oddzielnie.

Pierwszym krokiem do właściwego przeprowadzenia procesu sieciowania jest wzajemne poznanie się uczestników.

Na kolejnych spotkaniach będziemy dyskutować o tym, czy robienie czegoś RAZEM jest dla nas atrakcyjne. Wspólnie porozmawiamy na temat tego czego potrzebujemy w kolejnych latach, aby w pełni wydobyć wspólny potencjał organizacji senioralnych.

Jeśli ktoś tak jak my, czuje potrzebę spotkania się z innymi biłgorajskimi działaczami, chciałby się zainspirować, sprawdzić kto jeszcze myśli i działa podobnie, do kontaktu pod numerem 501 144 678.

 Zapraszamy na śniadanie senioralne.

Spotkanie sieciujące było zrealizowane w ramach projektu realizowanego przez Fundację Bliżej Pasji pt. dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

  

  

Translate »