Piękna i ciepła jesień tego roku sprzyjała spacerom, wycieczkom, wyjściu w teren młodzieży z Soli, uczestników projektu „Obywatelsi!” I chociaż pandemia ograniczyła liczebność grup, to jednak nie przeszkodziła w obserwacji terenów zielonych, w przyglądaniu się temu, co można byłoby we wspólnej przestrzeni poprawić, ulepszyć, upiększyć.

Podczas projektu odbyły się tzw. spacery badawcze, podczas których młodzież zdiagnozowała miejsca wymagające poprawy, tak, aby służyły całej społeczności szkolnej. Zaletą spacerów badawczych, w których młodzież wzięła udział jest to, iż metoda daje możliwość diagnozy funkcji przestrzeni i zebrania pomysłów na jej ulepszenie bezpośrednio od uczestników i w oparciu o bezpośrednie doświadczenie przestrzeni.

Po etapie diagnozy w społeczności szkolnej podjęto decyzję, aby zrobić ogród, w którym mieściłyby się elementy ogrodu sensorycznego. Ogłoszono konkursy dotyczące roślinności, dyskutowano o miejscu, kolorach, rodzajach kwiatów. W październiku na terenie szkoły posadzono pierwsze rośliny, kolejne pojawią się na wiosnę. Efekty pracy będą cieszyły wiele następnych pokoleń osób kształconych w przyszłości w szkole w Soli.

Koncepcja ogrodu sensorycznego bazuje na tym, że odpowiednio dobrane rośliny i inne elementy wyposażenia ogrodu mogą oddziaływać na wszystkie pięć zmysłów (wzrok, węch, smak, słuch i dotyk), zaspokajając potrzeby różnych użytkowników. Dlatego też ogród sensoryczny stanowi pewien rodzaj ogrodu terapeutycznego o charakterze użytkowym, który w szczególności dedykowany jest dzieciom, osobom chorującym, zmęczonym. Najważniejszą cechą roślin wykorzystywanych w ogrodach sensorycznych jest ich możliwość wpływania na stymulację zmysłów, np. roślinach, które mają ciekawą fakturę, kształt, wielkość liści czy pędów, interesujący kolor, strukturę, rośliny szeleszczące czy szumiące pod wpływem wiatru lub poruszenia dłonią.

Inicjatywa odbywająca sie w miesiącach wrzesień – październik b.r. w Soli zagospodarowania ogrodu zakończyła się sukcesem: osiągnięto zamierzone cele, zorganizowano zaplanowane działania. Młodzież nauczyła się czym jest metoda partycypacji – spacer badawczy, doświadczyła jej i potrafiła zaangażować w nią swoich rówieśników i innych mieszkańców społeczności. Dzięki temu otoczenie szkoły zmieni się wiosną w pachnący i kolorowy ogród.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Obywatelsi!” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

                                                      

Translate »