Dnia 4 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Smólsku zorganizowane zostało spotkanie edukacyjne dla rodziców,  podczas którego rodzice mogli dowiedzieć się jakie działania podejmowane były  w trakcie  realizacji projektu.

W przygotowanie spotkania włączyła się młodzież (uczniowie klasy VI i VII). Pod kierunkiem nauczyciela  uczniowie przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną, w której zamieścili  fotograficzną dokumentację podjętych działań,  opatrzoną komentarzami.

Ciekawą formą przekazania, a jednocześnie sprawdzenia wiedzy o polskich kompozytorach był „Wielki test – Bliżej polskiej muzyki”.  Informacje, pytania, zagadki muzyczne i możliwości odpowiedzi wyświetlane były na tablicy multimedialnej. Uczestnicy spotkania dokonywali prawidłowych wyborów i wykazali się bardzo dobrą wiedzą na  temat polskich kompozytorów i ich twórczości. Test okazał się też sposobem na dobrą zabawę i integrację.

Spotkanie uświetnił występ ucznia klasy VI, który wykonał kilka utworów Fryderyka Chopina na saksofonie. Rodzice, nauczyciele i uczniowie bardzo przyjemnie spędzili czas przy muzyce
i słodkim poczęstunku. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Bliżej polskiej muzyki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dąb” w Ciosmach i z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju.

4 grudnia 2            4 grudnia 3

Translate »