Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej oraz pogłębianie  wiedzy historycznej własnego regionu a także  integracja osób starszych  to cele inicjatywy, którą zrealizowała grupa seniorów  z Łukowa. Przygotowania rozpoczęły się wcześnie, bo  już w lipcu na warsztatach został  opracowany pomysł na inicjatywę szczególnie ważną dla środowiska seniorów z Łukowa aby zachęcić  seniorów do aktywności, w tym aktywności obywatelskiej oraz podnieść poziom motywacji do działania i aktywności.  Wśród różnych pomysłów zrodził się także ten, którego celem, z jednej strony  było przybliżenie historii lokalnej ale także pokazanie walorów przyrodniczych Roztocza tak aby byli propagatorami wśród swoich społeczności tradycji i historii lokalnej z drugiej zaś zebranie opinii nt. potrzeb seniorów w społeczności lokalnej. Inicjatywa odbyła się  w dniu 8 września  br. dla grupy 25 seniorów z gminy Łukowa  w formie rajdu obywatelsko – edukacyjnego  śladem wydarzeń i miejsc pamięci, których w okolicy nie brakuje.  Uczestnicy wycieczki odwiedzili miejsce historycznej bitwy partyzanckiej z czasów II Wojny Światowej pod Osuchami. Na cmentarzu uczestnicy oddali hołd poległym i zapalili znicz. Przewodniczka  – Pani dyrektor GOK w Łukowej opowiedziała historię tego miejsca oraz pobliskich miejsc pamięci z czasów II Wojny, które były świadkami odwagi cywilnej i ogromnego patriotyzmu osób, które oddały życie za ojczyznę. Po części edukacyjnej odbyła się druga część inicjatywy. Przy ognisku, w luźniej atmosferze zostały omówione potrzeby osób starszych, korzyści dot. aktywności seniorów nie tylko w aspekcie indywidulanym ale także aktywności obywatelskiej, jako wyrazu współodpowiedzialności za sprawy lokalne. Pomysł na zorganizowanie tego rodzaju inicjatywy okazał się trafiony ponieważ jego uczestnicy zapowiedzieli kontynuację tego pomysłu.

Inicjatywa obyła się  w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”. Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

     

Translate »