Tak to się zaczęło .
– Czy warto z Fundacją Bliżej Pasji współpracować ?
– Co się zyskuje gdy z Fundacją się współpracuje ?
– Co ma wpływ na zaangażowanie w pracę w zespołach Inicjatywnych ?
– Co daje zaangażowanie w społeczne działanie Seniorów ?
Odpowiedzi na tak postawione pytania nie da się udzielić jednym prostym zdaniem.
Nabierane i czerpane doświadczenia, współpraca z Innymi osobami, wymiana poglądów i doświadczeń, odnajdywanie własnych skrytych zainteresowań to droga do stania się bezinteresownym działaczem społecznym.
Moja pierwsza przygoda i przeżycia związane z Fundacją Bliżej Pasji miały początek w 2018 r. podczas realizacji Projektu ” Senior ważny codziennie „. Grupa Inicjatywna z UTW z Biłgoraja przy wsparciu Osób pracujących w Fundacji podjęła się realizacji Scenicznego Widowiska Historycznego pt. ” Kobiety w życiu Piłsudskiego ” z okazji 100- Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Prezes UTW  Halinka zaproponowała mi bym wcielił się w odtworzenie pierwszoplanowej roli czyli Józefa Piłsudskiego. Byłem wielce zaszczycony ale też i zaskoczony dlaczego Ja? Chyba dlatego że miałem wąsy.
Problemy i trudności napotkaliśmy na samym początku, a było to związane z wypożyczeniem potrzebnego umundurowania dla Piłsudskiego i Jego Adiutantów. Garderoby z B C K w Biłgoraju nie pomogły Nam w tym temacie bo takich strojów nie posiadały. Tarnogrodzki Dom Kultury i Jego zasobne Garderoby były Nam przychylniejsze i wyratowały Nas z opresji wypożyczając potrzebne stroje. Przedstawiane Widowisko składało się z kilku łączących się ze sobą wątków :
1. Przyjazd Piłsudskiego do Polski po zwolnieniu z więzienia.
2. Przejazd konną dorożką Piłsudskiego w asyście Adiutantów i Księcia Lubomirskiego ulicami Biłgoraja.
3. Spotkanie ze Społeczeństwem przy BCK.
4. Piłsudski przemawia w Sejmie.
5. Spotkanie Piłsudskiego z Rodziną.
Nie będę się kusił o dokonanie oceny przebiegu tego Widowiska gdyż byłem jednym z Jego odtwórców, mogę jedynie powiedzieć, że było w tym duże zaangażowanie i wysiłek włożony przez Seniorów w realizację tak dużego przedsięwzięcia zorganizowanego dla Społeczeństwa Biłgoraja. Oceny i to pozytywnie brzmiącej dokonała publiczność oglądająca widowisko, poprzez ogromne brawa jakie otrzymali Wykonawcy po zakończeniu Spektaklu.
Były też pozytywnie brzmiące artykuły o Widowisku w miejscowej prasie i informacje w Telewizji Kablowej. Tygodnik Katolicki – Niedziela – też zamieścił w Swoim wydaniu dość przychylny i obszerny artykuł o widowisku.
Dlatego dzisiaj z perspektywy minionego czasu, oraz wzięcia udziału już w  pięciu podobnych Inicjatywach mogę powiedzieć , że te moje pierwsze kroki postawione na współpracę z Fundacją Bliżej Pasji miały sens, były potrzebne i zrobione we właściwym kierunku, dały mi szersze spojrzenie na społeczne zaangażowanie Seniora na rzecz innych osób i pozwoliło na pozyskanie większego doświadczenia.
To jedno z Moich wspomnień z realizacji Inicjatywy. Były jeszcze cztery realizowane z Moim udziałem, może nadarzy się kiedyś sposobność by o nich coś napisać.
Tak więc Seniorze wyjdź z domu i podziel się swoją pasją i zaangażowaniem z Innymi, przekaż swoje nabyte doświadczenie młodszemu Pokoleniu  żyj nie tylko dla siebie lecz i dla Innych.
Stefan Ch., uczestnik projektu „Bezpieczeństwo – mój wybór!”

Projekt „Bezpieczeństwo – mój wybór!” jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Translate »