Prowadzenie szybkiego stylu życia oraz brak świadomości na temat tego, jak ważna jest potrzeba odpoczynku i zwykłej rozmowy z drugim człowiekiem w realu – to problemy, na które odpowiedzieli młodzi ludzie tworzący symulację w Bukowej.

Młodzież postanowiła znaleźć takie miejsce, gdzie mogliby się spotykać w świecie realnym, w sezonie jesienno-zimowym. W tym celu zorganizowali spacer badawczy, podczas którego poszukiwali najlepszego miejsce na strefę odpoczynku dla siebie. Wymagania spełniło miejsce na pierwszym piętrze, w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej.

To tutaj ustawiono specjalne pudełko pomysłów do głosowania. Młodzi ludzie wrzucali karteczki z informacjami, co powinno się znaleźć w „Strefie relaksu” oraz jakie powinny obowiązywać reguły. Zakupiono niezbędne wyposażenie i spisano główne zasady w postaci regulaminu korzystania z nowego miejsca.

– Pragniemy w przyszłości jeszcze doposażyć strefę. Rozszerzyć ofertę, aby mogło spotykać się w niej jeszcze więcej osób – opowiadała jedna z uczestniczek, obecna na uroczystym otwarciu strefy.

Otwarcie strefy przyciągnęło wielu młodych i dorosłych mieszkańców Bukowej i okolic. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Pani Małgorzata Kanar – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej, gospodarz nowej przestrzeni w szkole. Delegacja młodzieży opowiedziała jak zrodził się pomysł na symulację oraz przedstawiła poszczególne kroki, które doprowadziły do powstania „Strefy relaksu”.

Nowe miejsce wyposażone w komfortowe pufy i siedziska zachęciło obecnych na otwarciu do odpoczynku. Wszyscy goście zostali poczęstowani pyszną lemoniadą przygotowaną na tą właśnie okazję.

Symulacje odbywają się w ramach projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

   

   

     

Translate »