Czerwiec to intensywny czas w projekcie, wreszcie mogliśmy bezpośrednio poznać naszych uczestników i uczestniczek, służyły temu warsztaty i możliwość wgłębienia się nie tylko w tematykę związaną z tematem szkoleń, ale także poznania problemów i potrzeb młodzieży. To już kolejne spotkania, które odbyły się m.in. w Bidaczowie, Smólsku, Korytkowie. Analiza problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz wizja przyszłości oraz to, co młodzi chcieliby zmienić i o jakiej małej ojczyźnie  marzą to tematy ostatnich warsztatów.

Młodzież zasłużyła na odpoczynek w wakacje!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

        

        

Translate »