Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „No i cóż, że wiek!”, z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju.

–  Chciałyśmy aby seniorzy świadomie dbali o swoje zdrowie i przez to jak najdłużej byli aktywni społecznie – opowiada Maria Rozwadowska. Na szczęście nie działała sama: – Poprzez tą inicjatywę chciałyśmy zachęcić do angażowania się w sprawy obywatelskie i takie, które dotyczą osób starszych – podkreślają Kazimiera Kapka, Kazimiera Wojtyło oraz Stanisława Kmieć.

Ponad pięćdziesiąt godzin edukacji w postaci: szkoleń, wizyty studyjnej i spotkań coachingach, to czas jaki aktywne seniorki poświęciły na zorganizowanie inicjatywy pn.: „Świadomy obywatel – policz się z cukrzycą!”. Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostaną zorganizowane  trzy spotkania o różnorodnej tematyce. Powstał plan promocji inicjatywy oraz rekrutacji. Pierwsze spotkanie odbyło się 10 września i wzięło w nim udział 26 osób. Spotkanie to poprowadziła pani Sylwia Bubilek – wykwalifikowana dietetyczka, która mówiła o prawidłowym odżywianiu. O różnych sposobach na aktywność obywatelską opowiadała pani Halina Kręt, która poprowadziła spotkanie 15 września. Frekwencja dopisała i uczestniczyło w nim 27 seniorów. Kolejne spotkanie 21 września na świeżym powietrzu z kijkami i na siłowni umożliwiło seniorom sprawdzenie swoich sił. Seniorzy aktywnie wzięli udział we wszystkich spotkaniach, o czym świadczy wysoka frekwencja, a także plany na przyszłe takie spotkania.  Podczas wspólnej nauki, integracji i wysiłku seniorzy zobaczyli, że można być aktywnym w każdym wieku.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

              

 

Translate »