Partyzanci z definicji to żołnierze nieregularnych oddziałów prowadzących walki na terenach zajętych przez przeciwnika bądź zwalczających siłą rząd. W czasie II wojny światowej w roztoczańskich lasach walczyło wiele oddziałów Armii Krajowej. W rejonie Radecznicy, Zwierzyńca, Szczebrzeszyna stacjonowały wojska partyzanckie pod dowództwem majora Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”. Żołnierze mieszkali w szałasach z gałęzi splątanych sznurkami, nocowali w swoich codziennych ubraniach na „materacach” z liści,, Na te tereny – przynajmniej częściowo kontrolowane przez Armię Krajową – Niemcy obawiali się wyprawiać, a miejscowi mieszkańcy określali je mianem „Wolnej Rzeczpospolitej”.

Historie z życia partyzantów poznali seniorzy z Aleksandrowa w ramach inicjatywy organizowanej w miesiącach lipiec – sierpień b.r. Upamiętnienie pamięci poległych, poznanie zasług ich życia, wpływ na społeczność lokalną to tylko niektóre tematy warsztatów edukacyjnych podczas wyjazdu edukacyjnego do Zwierzyńca i Zamościa. Wartości takie jak odpowiedzialność obywatelska, odpowiedzialność cywilna, rozwój społeczności lokalnej i współpraca z lokalnymi władzami to również tematy senioralnej inicjatywy.  Ponad 30 osób oprócz nauki również bardzo dobrze się bawiło, odpoczywało i integrowało. W planach grupa inicjatywnej są już inne plany wyjazdowe i pomysły na rozwój społeczności.

              

Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

             

 

Translate »