Pomysł na projekt obywatelski pn.: “Szlakiem walk partyzanckich” jest wynikiem wspólnej pracy pięciorga aktywnych osób ze społeczności lokalnej Smólska: Marii Skrok, Haliny Pintal, Marzeny Róg, Małgorzaty Kowal oraz Ewy Pułapy – uczestników projektu „Ja– obywatel!”.

–  Chcieliśmy aby nasza młodzież poznała ważne pod względem historycznym miejsca związane z walkami partyzanckimi toczonymi w czasie II wojny światowej w najbliższej okolicy – opowiada Pani Barbara Wojciechowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smólsku Dużym.

Blisko czterdzieści godzin edukacji w postaci: szkoleń i spotkań na coachingach, to czas jaki aktywne mieszkanki Smólska i okolic poświęciły na zorganizowanie projektu obywatelskiego pn.: „Szlakiem walk partyzanckich”. Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę projektową podczas spotkania coachingowego.

Powstał plan promocji projektu, rozpoczęto rekrutację oraz opracowano plan i scenariusz wyjazdu obejmującego ważne historycznie miejsca walk partyzanckich.

Wyjazd został zorganizowany 5 czerwca. W tym dniu 28 uczniów klas VI –VIII spotkało się przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Smólsku Dużym w celu poznania historii regionu i pogłębienia wiedzy na temat walk partyzanckich.

Podczas wyjazdu uczniowie dowiedzieli się wiele o walkach toczonych w okolicach Aleksandrowa (Sigła).

Udało się nam dotrzeć  do ziemianki WIRA, a także szpitala polowego znajdującego się w głębi lasu – opowiada Pani Maria Skrok, uczestniczka projektu.

Młodzież odkrywała miejsca pamięci narodowej  – mogiły partyzantów, ale również rezerwat „Czartowe Pole” i istniejące tam do dziś ruiny papierni.  Ważnym historycznie miejscem na trasie wycieczki była wieś Osuchy, gdzie toczyły się jedne z największych bitew partyzanckich. Przewodnikiem na „Szlaku walk partyzanckich” był Pan Dominik Róg – historyk, członek grupy rekonstrukcyjnej i absolwent Szkoły Podstawowej w Smólsku Dużym.

Wyjazd był ciekawą lekcją historii, ale też umożliwił poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych najbliższej okolicy. Z wycieczki wróciliśmy trochę zmęczeni, ale bogatsi w wiedzę o historii naszego regionu – podkreśla jeden z uczestników wycieczki.

Projekt zmotywował do pogłębiania wiedzy historycznej wśród młodych mieszkańców Smólska, uświadomił, że każdy człowiek jest świadkiem historii i ją tworzy.

                  

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Translate »