Czy można mówić o partycypacji w kulturze ? I co to oznacza?

Na te pytania uczestnicy projektu próbowali odpowiedzieć. Odpowiedź była prosta, chcemy tworzyć kulturę i współdecydować w tym obszarze, a więc chcemy partycypować w kulturze. Odpowiedzią praktyczną była symulacja, która została przeprowadzona przez uczestników projektu „Obywatelsi” w Szkole Podstawowej w Korytkowie Dużym. Uczestnicy wskazali na  potrzebę realizacji potrzeb twórczych i kreatywnych zarówno na poziomie szkoły ale też szerzej na poziomie społeczności lokalnej. Pomysłów na działania było bardzo dużo, począwszy od amatorskiego teatrzyku po koncerty, konkursy i różnego rodzaju happeningi artystyczne. Widać było wielką potrzebę współuczestnictwa młodych ludzi w kulturze. Pierwsze luźne pomysły były szczegółowo omawiane i dopracowywane pod kątem założeń projektu. Ostatecznie powstały dwie ścieżki działania w ramach symulacji.

Jedna z nich dotyczyła organizacji spotkania w formie dyskusji/debaty uczniów ze szkoły z przedstawicielami władz lokalnych, szczególnie z Gminnego Ośrodka Kultury. Planowane wydarzenie miało być okazją do zadania pytań o udział i rolę młodzieży w tworzeniu lokalnej kultury, niestety dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna zmusiła do modyfikacji planów i ostatecznie został przeprowadzony wywiad z przedstawicielem GOK Biłgoraj nt. lokalnej kultury, w tym działań skierowanych dla młodzieży oraz możliwości współtworzenia przez młodych ludzi kultury. Drugą ścieżką było przygotowanie „Dnia Kreatywnego” w szkole dla społeczności szkolnej. Grupa uczestników wcieliła się w rolę edukatorów kultury i przeprowadziła warsztaty kreatywne z dziećmi klas młodszych ze szkoły. Wcześniej zostały zakupione materiały kreatywne, opracowane ćwiczenia oraz miniscenariusz warsztatów.

Podsumowując czasami słyszymy o tym, że ludzi młodzi nie angażują się, trudno ich czymś zainteresować. Tymczasem działania w projekcie pokazały, że młodzież jest chętna i aktywna tylko dorośli muszą zaufać młodym ludziom i nie bać się oddać trochę „władzy”, która nie jest władzą  rozumianą negatywnie ale to aktywne uczestnictwo  i współdecydowanie, szczególnie w tych obszarach, które dotyczą ludzi młodych.

Symulacja została przeprowadzona w ramach projektu „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

         

 

 

Translate »