Uczestnicy projektu „Obywatelsi !” ze Szkoły Podstawowej w Smólsku to kolejna grupa uczniów, która ze względu na sytuację pandemiczną odbyła wizytę studyjną w formie zdalnej.  To już ostatnia wizyta, która odbyła się w tej szkole. 4 listopada uczestnicy spotkali się on-line. Tym razem gościli wirtualnie w Lubelskiej Grupie Badawczej, która jest jedną z wiodących organizacji lubelskich posiadającej doświadczenie w partycypacji obywatelskiej. Ponieważ uczestnicy podczas wcześniejszych wizyt dowiedzieli się czym partycypacja, jak są formy i narzędzia partycypacji a także zostały pokazane konkretne przykłady działań partycypacyjnych realizowane przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe w związku z tym przyszedł czas aby pójść dalej. Tym kolejnym, bardzo ważnym, krokiem było omówienie dialogu  który jest zasadniczym elementem łączenia różnych punktów widzenia oraz różnych opinii w procesie partycypacyjnym. Przedstawicielka organizacji powiedziała o tym jaką rolę pełni dialog oraz to jak powinien być prowadzony tak aby różnorodność opinii i głosów obywateli była słyszana.  Druga część wizyty dotyczyła zagadnienia partycypacji w kulturze. Była mowa o tym w jaki sposób aktywnie włączyć się w działania w instytucjach i organizacjach kultury oraz jak młodzi ludzie mogą w tej sferze  zaaktywizować się. Wszystkie omawiane tematy były poparte konkretnymi przykładami działań w Lubelskiej Grupie Badawczej.

Wizyta odbyła się w ramach projektu „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Translate »