Jest takie popularne powiedzenie, niestety antypedagogiczne, że „dzieci i ryby głosu nie mają”. Takiemu podejściu przeczą działania, które przeprowadziła młodzież w Korytkowie w ramach projektu „Obywatelsi” . Dzieci i młodzież głos bowiem mają i powinny mieć. Powinny mieć wpływ na to co dzieje się w ich otoczeniu i środowisku. Z pewnością najbliższym środowiskiem dla dzieci i młodzieży jest rodzina a potem cała społeczność szkolna. Zatem szkoła pełni bardzo ważną funkcje edukacyjno-wychowawczą i w tej funkcji ważna jest także edukacja obywatelska. Edukacja ta bardzo praktyczny wymiar przybrała podczas projektu „Obywatelsi”.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Korytkowie Dużym poprzez tzw. symulacje „zdarzeń” partycypacyjnych nie tylko uczyli się o tym co to znaczy być świadomym i aktywnym obywatelem ale przede wszystkim w sposób praktyczny tę wiedzę wykorzystali. Kolejny pomysł na symulację, który został wypracowany z młodzieżą podczas warsztatów dotyczył przeprowadzenia konsultacji społecznych w szkole, tak aby wszyscy mogli wypowiedzieć się na temat potrzeb i problemów w społeczności szkolnej oraz pomysłów na realizację działań odpowiadających na te potrzeby. Konsultacje zaczęły się od przygotowania regulaminu konsultacji przez grupę uczniów odpowiedzialnych za cały proces. W regulaminie zostały określone m.in. zasady konsultacji, czas ich trwania, zasady wyboru pomysłu do realizacji jako tego który najbardziej odpowiadałby potrzebom. Przez tydzień (12-16 października) uczniowie na specjalnym formularzu oddawali swe głosy na różne pomysły działań odpowiadające potrzebom społeczności szkolnej. Wypełnione formularze były zbierane przez grupę uczestników projektu. Po zebraniu głosów komisja przeanalizowała wszystkie pomysły. Ponieważ pomysłów było bardzo dużo i były bardzo zróżnicowane jak np. skrócenie lekcji a wydłużenie przerw, pierwszym krokiem była weryfikacja pod kątem realności wykonania każdego z pomysłów. Spośród wszystkich zapotrzebowań i pomysłów najwięcej z nich dotyczyło przedsięwzięcia w szkole promującego sport, często pojawiał się pomysł na tzw. dzień sportu. Ostatecznie wydarzenie to zostało wybrane i nazwane „Dzień Sportu”. Ze względu na pandemię dzień sportu został rozłożony na poszczególne klasy na klika dni do 22 października. Dzień sportu był połączniem różnych konkurencji sportowych oraz promocją aktywności fizycznej. Konkurencje zostały opracowane wspólnie z nauczycielem W-F a dla zwycięzców zostały przewidziane nagrody.

 Podobnie jak we wcześniejszej symulacji pandemia pokrzyżowała szyki, ponieważ nie można byłoby zaprosić do szkoły społeczności lokalnej, przedstawicieli władz lokalnych. Pomimo tych niedogodności uczniowie byli bardzo zadowoleni, dodatkowa satysfakcja wynikła z tego, że sami decydowali w tym co chcieliby w szkole zrobić. Zatem pierwsza lekcja z konsultacji społecznych została zdana.

                   

Symulacja została przeprowadzona w ramach projektu „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Translate »