Pomysł na inicjatywę jest wynikiem wspólnej pracy aktywnych seniorów z Biłgoraja – uczestników projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!”, z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju.

Chcieliśmy zainspirować, pokazać nowe, ciekawe przykłady zaangażowania obywatelskiego osób po 60 r.ż. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż nawiązano nowe relacje, wymieniono kontakty i pomysły na działania obywatelskie  seniorów – opowiada Krystyna Różaniecka prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Biłgoraju. Na szczęście nie działała sama:

Poprzez tą inicjatywę mogliśmy również zobaczyć na własne oczy jak wielka siła tkwi w grupie, w ludziach, którzy chcą podejmować działania na rzecz innych – podkreślają Maria Rozwadowska, Kazimiera Kapka, Kazimiera Wojtyło oraz Krystyna Kiełbasa.

Wiele godzin edukacji w postaci warsztatów i spotkań coachingach, to czas jaki aktywni seniorzy poświęcili na zorganizowanie inicjatywy pn.: „W grupie siła – seniorzy świadomi obywatele”.

Realizacja inicjatywy została podzielona na kilka etapów. Ostateczny jej kształt został zaakceptowany przez grupę inicjatywną podczas spotkania coachingowego. Wtedy to ustalono, że zostanie zorganizowany wyjazd do Ulanowa mający na celu poznanie przykładów na działania seniorów w Ulanowie i okolicach, wymianę doświadczeń i kontaktów celem przyszłej współpracy. Ponadto grupa inicjatywna, wykorzysta wiedzę z warsztatów w praktyce i dokona diagnozy przestrzeni w Ulanowie pod kątem dostosowania jej do potrzeb osób starszych. 

Powstał plan promocji inicjatywy oraz rozpoczęto rekrutację. Na szczęście uczestnicy dopisali. W sumie, w inicjatywie, w dniu 18 sierpnia br. W Ulanowie uczestniczyło dwudziestu siedmiu seniorów. Podczas spotkania seniorzy z uwagą słuchali opowieści przedstawicielek Koła Emerytów i Rencistów w Ulanowie, Stowarzyszenia Podkarpackiej Strefy Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny” oraz stowarzyszenia Amazonek ze Stalowej Woli, zadawali pytania na temat  angażowania się osób starszych w działania lokalne w Ulanowie i okolicach. Ponadto spacer badawczy okazał się niezwykle ciekawą formą diagnozy przestrzeni. Wybrano miejsca m.in. przystań nad Sanem, teren stadionu, Podwale oraz Rynek  i zgodnie ze scenariuszem rozmawiano o otaczającej przestrzeni. Seniorzy zastanawiali się, które miejsce najbardziej odpowiada na ich potrzeby. Dodatkową atrakcją był spływ galarami. Seniorzy zgodnie wybrali to właśnie miejsce jako najbardziej im odpowiadające. Wyjazd zakończył się wspólnym poczęstunkiem, który był okazją do rozmów o sposobach na aktywne spędzanie czasu wolnego.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Zaangażowanie ma znaczenie!” współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

    

    

Translate »