Tematem naszej symulacji obywatelskiej jest „Bożonarodzeniowa integracja międzypokoleniowa”, pierwsze działania podjęliśmy 13 grudnia 2021r. Symulacja została podzielona na kilka etapów.

Pierwszym z nich było przeprowadzenie diagnozy lokalnej. Grupa młodzieży miała zastanowić się w jakiej formie przeprowadzą diagnozę, po krótkiej dyskusji zdecydowali, że utworzą ankietę, w której zapytają mieszkańców jakie są potrzeby społeczności lokalnej, szczególnie w tym przedświątecznym okresie. Ankiety przekazali rodzicom oraz nauczycielom. Po dogłębnym przeanalizowaniu ankiet, młodzież wywnioskowała, że mieszkańcy zwrócili uwagę na problem osób starszych i samotnych. Osoby biorące udział w ankiecie proponowały zorganizowanie warsztatów kulinarnych, wyjazd na jarmark bożonarodzeniowy, zrobienie i dostarczenie kartek świątecznych z życzeniami bądź pomoc w zrobieniu zakupów osobom starszym.

Podsumowując ankiety, młodzi postanowili przedstawić 3 projekty, które zaproponują innym klasom w swojej szkole i przeprowadzając głosowanie wyłonią ten, który będzie realizowany w ramach symulacji. Uczniowie zaprezentowali pomysły na plakatach, które zamieścili na korytarzu szkolnym. Następnie poprosili inne klasy o oddanie głosów. Po przeliczeniu głosów, okazało się, że projekt o nazwie „Ozdoby świąteczne i kolędowanie” zwyciężył. Kolejnym etapem było zakupienie materiałów do tworzenia stroików, a następnie realizacja projektu w formie warsztatów.  Podsumowanie symulacji odbędzie się w styczniu.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

     

     

  

 

Translate »