W ramach projektu „Senior ważny codziennie!” seniorzy mogą realizować działania obywatelskie w postaci inicjatyw . Jedną  z takich inicjatyw była inicjatywa obywatelska pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch” którą przygotowali i zrealizowali seniorzy z Biłgoraja i okolic skupieni w Polskim Związku Emerytów i rencistów w Biłgoraju.

Celem inicjatywy było zapobieganie samotności i izolacji społecznej osób starszych oraz utrzymanie ich niezależności i aktywnej postawy obywatelskiej do późnych lat. Kolejnym celem była poprawa sprawności fizycznej, psychicznej a przez to jakości życia osób starszych z Biłgoraja.

Powyższe cele udało się zrealizować podczas 10 spotkań poprawiających sprawność fizyczną seniorów. Spotkania odbywały się w okresie od października do grudnia br. Spotkania te nie polegały tylko na ćwiczeniach usprawniających.. Seniorzy mieli okazję się zintegrować, wymienić doświadczenia, nauczyć się współpracy w grupie, dbania o siebie i aktywnego spędzania czasu.

Dzięki wspólnie spędzanym popołudniom  nastąpiła integracja uczestników, zwiększenie ich poczucia własnej wartości oraz przekonanie, iż nawet będąc seniorem można być aktywnym obywatelem.

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Senior ważny codziennie!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

                 

Translate »