Dorośli i młodzież z miejscowości Smólsko, Bidaczów, Korytków i Sól w powiecie biłgorajskim wytrwale uczestniczą w obywatelskich warsztatach, na których za każdym razem zdobywają nową wiedzę i umiejętności obywatelskie, ale też organizacyjne i liderskie.

W dniu 4 grudnia br. odbyły się kolejne warsztaty dla dorosłych w Soli. W tym dniu mieszkańcy Soli zdobywali wiedzę i umiejętności na temat tego jak skutecznie współpracować z innymi. Zastanawiali się kim jest lider, jakie ma cechy, jaką rolę pełni w społeczności i jakimi metodami działa. Ponadto w tym dniu uczestnicy zgłębiali tajniki wystąpień publicznych. W dniu 10 grudnia odbyły się kolejne warsztaty dla dorosłych mieszkańców w Smólsku, obejmujące te same zagadnienia.

W dniu 4 grudnia br. odbyły się również warsztaty obywatelskie dla młodzieży w Korytkowie Dużym. W tym dniu młodzież zdobywała wiedzę i praktyczne umiejętności na temat tego jak współpracować z innymi, jak prowadzić rozmowy, jak się prezentować i występować publicznie. Młodzi ludzie zastanawiali się kim jest lider lokalny, jakie ma cechy i jaką rolę pełni w środowisku. W dniu 10 grudnia br. odbyły się warsztaty obywatelskie dla młodzieży w Smólsku, dotyczące tych samych tematów.

Dni 5, 10 i 13 grudnia  br. okazały się bardzo angażujące dla młodzieży w Bidaczowie Starym
i w Soli. W tych dniach podczas warsztatów obywatelskich młodzież analizowała, kim jest lider lokalny, jakie ma cechy i jaką rolę pełni w środowisku. Młodzi uczestnicy zdobywali wiedzę
i praktyczne umiejętności na temat tego jak współpracować z innymi, jak prowadzić rozmowy, jak się prezentować i występować publicznie. Jak widać, pod względem tematyki zajęć w każdej szkole warsztaty prowadzone są równolegle, a wiedza przekazywana systematycznie
i wyczerpująco.

Celem projektu „Ja – obywatel!” jest zwiększenie zaangażowania i zainteresowania udziałem
w życiu publicznym i społecznym w wymiarze indywidualnym i grupowym 105 osobowej grupy młodzieży w wieku 11-14 lat i 80 osobowej grupy dorosłych mieszkańców czterech wiosek
w Gminie Biłgoraj: Smólsko, Bidaczów, Korytków i Sól w okresie od 01.09.2018 r do 30.06.2019 r.

Projekt „Ja – obywatel!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

              

 

Translate »