We wrześniu b.r. pięć grup biorących udział w projekcie „No i cóż, że wiek!” zakończyło pierwszy etap edukacji – cykl szkoleń zwiększających ich aktywność obywatelską i zaangażowanie społeczne. Podczas trwających warsztatów od maja do września 2020 r. seniorzy uczyli się m.in. czym jest współpraca i partnerstwo, jakie są formy dialogu społecznego, czym jest budżet obywatelski, jak planować projekty obywatelskie, aby rozwiązywały społeczne problemy. Ponadto dowiedzieli się jak przeprowadzić diagnozę społeczności lokalnej, poznali metody i sposoby pracy we wspólnocie lokalnej.

Wiedzę zdobytą cyklu szkoleń seniorzy wykorzystują m.in. do realizacji różnorodnych inicjatyw obywatelskich w swoich społecznościach lokalnych oraz dalszych działań projektowych.

Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu „No i cóż, że wiek!” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

   

Translate »