Dnia 20 sierpnia 2021 roku grupa inicjatywna czterech seniorek biorących udział w projekcie “Zaangażowanie ma znaczenie” z Frampola w składzie Barbara Olszewska – liderka grupy oraz członkinie: Marianna Socha, Franciszka Kapica i Janina Cieplechowicz, zorganizowała dla 24 mieszkańców swojej miejscowości powyżej sześćdziesiątego roku życia wyjazd do Łążka Garncarskiego połączony z warsztatami obywatelskimi.

Łążek Garncarski to miejscowość położona w powiecie janowskim. Jak sama nazwa mówi, z Łążkiem związana jest tradycja garncarstwa, która zaczęła się w tej miejscowości w XVIII wieku. W tym okresie do Łążka przybył Wincenty Cierpis vel Cierpisz, który stworzył pierwszą wytwórnię garncarską w tej wsi. Przybył tu prawdopodobnie z pierwszą falą osadniczą o charakterze rolniczym. Od XIX wieku Łążek stał się cenionym w kraju ośrodkiem wyrobu ceramiki: naczyń i kafli. Wytwarzana tu ceramika zaliczana jest do najpiękniejszej w Polsce. Wyróżnia się bogatą skalą barw i interesującą ornamentyką. Obecnie to wieś agroturystyczna, w której jest kilka pracowni garncarskich. Można je odwiedzić i samemu spróbować zrobić coś z gliny. Ponadto znajduje się tutaj mały skansen.

Oprócz walorów turystycznych Łążek Garncarski może też służyć za przykład miejscowości, w której podejmowane są liczne działania obywatelskie, a to głównie za przyczyną pana sołtysa Jana Jamruziewicza, który zaktywizował mieszkańców wioski i zorganizował niejeden już projekt pobudzający osoby z różnych grup wiekowych. Sołtys w ramach inicjatywy pań z Frampola, poprowadził dla seniorów i seniorek bardzo interesujące warsztaty obywatelskie. Warsztaty miały na celu pokazanie dobrych praktyk aktywności obywatelskiej mieszkańców Łążka, omówienie realizowanych działań społecznych przez mieszkańców w różnym wieku, wzmocnienia przekonania uczestników, iż warto angażować się w działania na rzecz swojej „małej Ojczyzny”, gdyż dzięki temu odnosi się realne korzyści.

Przeprowadzone przez sołtysa warsztaty niewątpliwie dodały wiary seniorom z Frampola w to, iż warto działać i zmieniać rzeczywistość. Iż warto być aktywnym obywatelem, który poprzez swoje zaangażowanie poprawia jakość życia w swojej społeczności, tak jak sołtys pan Jan Jarmuziewicz, który w ciągu 11 lat doprowadził do tego, że sołectwo może służyć za przykład innym aktywnością swoich mieszkańców, umiejętnością współpracy między różnymi grupami, zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów.

Grupa uczestników i uczestniczek inicjatywy wróciła do Frampola zainspirowana aktywnością sołtysa Jamruziewicza i całej społeczności Łążka Garncarskiego. Seniorzy pełni byli też pozytywnych przeżyć, gdyż oprócz warsztatów pan Jan zorganizował dla nich wycieczkę po wsi w bryczce, zwiedzanie zakładów produkujących kafle, zwiedzanie zagrody garncarskiej, czy muzykanta umilającego pobyt Frampolan w Łążku, grą na akordeonie. Inicjatywa została oceniona jako bardzo wartościowa zarówno w zakresie edukacji obywatelskiej, jak i integracji seniorów.

Projekt „Zaangażowanie ma znaczenie!” jest realizowany przez Fundację Bliżej Pasji z Biłgoraja i dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

  

   

  

 

Translate »