Dnia 21 września b.r. uczniowie szkoły w Smólsku spotkali się na warsztatach w ramach projektu „Obywatelsi!”. Były to pierwsze zajęcia, gdy grupa uczniów zebrała się razem i mogła bezpośrednio mieć kontakt z trenerem, co ułatwiło prowadzenie zajęć i pozwoliło przeprowadzić je w atrakcyjnej formie.  Do ważnych zagadnień, takich jak: współpraca w zespole i komunikacja, dołączyła kwestia, jak planować wydarzenia i współdziałać w warunkach pandemii i przy zachowaniu dystansu. Uczniowie wdrażali się w zasady bezpieczeństwa przy prowadzeniu wspólnych działań.

Ponieważ realizacja każdego działania wymaga opracowania planu, a przede wszystkim pomysłu, pozbierano wstępne koncepcje symulacji obywatelskich. Spodziewamy się ciekawych inicjatyw.

Projekt „Obywatelsi!” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Translate »